Giriş Tarihi: 15.05.2024

ADANA 5. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.
ADANA 5. AİLE MAHKEMESİ
Sayı :2023/731 Esas
Konu : ilanen tebligat
İLAN

Davacı , SECA NEHHAS ileDavalı , AMMAR KOKO arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davalı AMMAR KOKO ( 99836454132 - ABDULVEHAB ve FADİYE oğlu/kızı, 14/02/1974 dogumlu,) tüm araştırmalara karşın adresi belirlenememiş olması nedeniyle davalıya Tebligat Kanunun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğat yapılmasına karar verilmiştir.Bu nedenle bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra, dava dilekçesi ve tensip zaptının aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, davalının tebliğtarihinden itibaren iki hafta kesin süre içerisinde cevap dilekçesi, ilk itirazları ve davayla ilgili tüm delillerini bildirmesi gerektiği, aksi taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş ve delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacağı, duruşmalara katılmadığı, kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği taktirde, yargılamaya devam edilerek yokluğunda bir karar verileceği ilanen tebliğ olunur. (HMK'nın 122,126,127,128,129,186,194).

Basın No: ILN02031886
#ilangovtr
title