Giriş Tarihi: 22.06.2024

BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/778
DAVALI: Rafi El Cuburi
Davacı Souzan Dayoub tarafından Davalı Rafi El Cuburi aleyhine açılan Çekişmeli Boşanma davasında davalı tarafa HMK'nın 127,129,194,195 ve 324 md. gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesinde savunmalarını ispata yaracak tüm vakıaları, delilleri ve tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi, elinde olan tüm delillerini ibraz etmesi, edemiyor ise nereden temin edileceğini bildirmesi ve delil avansını yatırması gerektiği Muhammed ve Fatma oğlu, 20/04/1980- Deyrizor, Suriye doğumlu, davalı Rafi El Cuburi'ye işbu ilan yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

Basın No: ILN02050680
#ilangovtr
title