Radyoloji Çalışanlarından, Sağlık Bakanlığı'na Siyah Çelenk

Radyoloji Çalışanlarından, Sağlık Bakanlığı'na Siyah Çelenk

Radyoloji Çalışanları ve Sivil Toplum Örgütleri, Radyasyonla Çalışan Sağlık Personelinin Çalışma Süresinin Haftalık 45 Saate Çıkarılmasını Sağlık Bakanlığı Önünde Protesto Ettiler ve Bakanlık Önüne "Radyasyon Vitamin Değildir" Yazılı Siyah Çelenk Bıraktılar.

Radyoloji Çalışanlarından, Sağlık Bakanlığı'na Siyah Çelenk

Radyoloji çalışanları ve sivil toplum örgütleri, radyasyonla çalışan sağlık personelinin çalışma süresinin haftalık 45 saate çıkarılmasını Sağlık Bakanlığı önünde protesto ettiler.

Türk Medikal Rayoteknoloji Derneği (TMRT-DER) ile Türk Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) önderliğinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Tabipler Birliği, Türk Sağlık-Sen ve radyoloji çalışanları, çalışma saatlerindeki değişikliği Sağlık Bakanlığı önünde protesto ettiler.

Sağlık Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yapan radyoloji çalışanları , radyasyonla çalışan sağlık personelinin haftalık çalışma süresinin 45 saate çıkarılması ile çalışanların sağlığının yok sayıldığını belirterek, Sağlık Bakanlığı'ndan çalışma saatlerini artıran genelgenin geri çekilmesini talep ettiler.

TÜMRAD-DER Genel Başkanı Heybet Aslanoğlu burada yaptığı açıklamada, radyasyonla çalışan sağlık personelinin günlük çalışma süresinin 5 saatten 9 saate çıkarılmasını eleştirerek, bu uygulamanın bilimsellikle ve hukukla açıklanamayacağını vurguladı. Aslanoğlu Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a seslenerek, "Sayın Bakana soruyoruz? AB ülkelerinde bir radyoloji teknisyeninin günlük 8 saat mesaisinde ortalama 23 hastaya işlem yaparken ülkemizdeki bir teknisyenin 5 saatlik mesaisinde ortalama 70 hastaya işlem yaptığını, yani bizim Avrupalı meslektaşlarımıza göre 4 kat daha fazla radyasyona maruz kaldığımızı biliyormusunuz?" diye sordu. Aslanoğlu, Sağlık Bakanlığı'ndan genelgenin biran önce geri çekilmesini isteyerek, radyoloji ünitelerinin fiziki yapılarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

TMRT-DER Genel Başkanı Nezaket Özgür ise konuşmasında, Sağlık Bakanlığı'nın AB uyum sürecinde radyasyon alanında yapacağı düzenlemelere radyasyondan korunma ve güvenlik konusunda gerekli tedbirleri almadan, çalışma saatlerini artırdığını savundu ve TMRT-DER olarak gerekli hukuki işlemlerde bulunacaklarını bildirdi.

Sivil toplum örgütleri ve radyasyonla çalışan sağlık personelleri basın açıklamalarının ardından Sağlık Bakanlığı önüne "Radyasyon Vitamin Değildir" yazılı siyah çelenk bıraktılar.(ANKA)

(BT/ZG)

Kaynak: ANKA