Zorunlu hizmete Anayasal onay

Zorunlu hizmete Anayasal onay

Anayasa Mahkemesi, doktorlara zorunlu hizmeti öngören yasanın ''pratisyen hekim, uzman tabip ve yandal uzmanlığını yapanların zorunlu hizmete tabi tutulmasına'' ilişkin hükmünü, Anayasa'ya aykırı bulmadı ve iptal istemini reddetti. Yüksek Mahkeme, yasanın yurtdışında kendi nam ve hesabına okuyarak devletten öğrenci dövizi almadan uzmanlık veya yandal uzmanlık öğrenimlerini tamamlayanları zorunlu hizmetten muaf tutan hükmünü ise iptal etti.

Zorunlu hizmete Anayasal onay