Ziraat Mühendisleri Odası: Türkiye Parsel Parsel Satışta

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Turhan Tuncer, Meclis'e sunulan orman vasfını yitirmiş 2B arazileri tasarısıyla ilgili hükümetin, sadece 2B arazilerini değil, Hazineye ait tarım arazilerini de satışa çıkarmayı amaçladığını ileri sürerek,...

Ziraat Mühendisleri Odası: Türkiye Parsel Parsel Satışta

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Turhan Tuncer, Meclis'e sunulan orman vasfını yitirmiş 2B arazileri tasarısıyla ilgili hükümetin, sadece 2B arazilerini değil, Hazineye ait tarım arazilerini de satışa çıkarmayı amaçladığını ileri sürerek, "Türkiye parsel parsel satışta" dedi TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Turhan Tuncer, Meclis'e sunulan orman vasfını yitirmiş 2B arazileri tasarısıyla ilgili hükümetin, sadece 2B arazilerini değil, Hazineye ait tarım arazilerini de satışa çıkarmayı amaçladığını ileri sürerek, "Türkiye parsel parsel satışta" dedi.

Tuncer yaptığı yazılı açıklamada, AKP'nin Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı'nı 1 Şubat 2012 tarihinde TBMM Başkanlığına sunduğunu hatırlattı. Tuncer, "Adıyla çelişir biçimde "orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi' ile "yeni orman alanlarının oluşturulması' işlemlerinin geçiştirildiği tasarı, başta "2B arazileri' olmak üzere Hazineye ait tarım arazilerinin üzerindekilere satılmasının önünü açarak, arazi işgalciliğini özendirmektedir" dedi.

-"YENİ RANT ALANLARI YARATMA OLANAĞI SAĞLANDI"-

Tasarıyla yapılmak istenen düzenlemelere ilişkin de açıklamalarda bulunan Tuncer, "Tasarının "Tanımlar' başlığı altında yer verilen 2. maddesinin "f' bendinde; "2B arazileri' de "gecekondu veya kentsel dönüşüm projeleri uygulanacak alanlar' arasında sayılmış; üstelik bu projeleri yapabilecekler arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yanı sıra TOKİ ile ilgili büyükşehir ve öteki belediyelere de yer verilmiştir. Böylece, siyasal iktidara, özellikle henüz yapılaşmamış ve tarımsal amaçlarla da kullanılmayan yaklaşık 3 milyon dönüm 2B arazisinde yeni rant alanları yaratma olanağı sağlanmıştır" diye konuştu.

-"SİYASAL İKTİDARIN TEMEL AMACI KARA PARAYI AKLAMAKTIR"-

AKP iktidarının 2B arazilerinin yanı sıra Hazineye ait tarım arazilerini de "keyfince satmak ve elde edeceği kaynağı dilediği yerde kullanmak" istediğini ileri süren Tuncer, şunları kaydetti:

"Bunun için anayasa aykırı düzenlemeler dahi yapmaktan çekinmeyen hükümet, orman köylüsünü kalkındırmak ya da yeni ormanlar oluşturmak gibi söylemlerle de kamuoyu yanıltmaya çalışmaktadır. Saptamalara göre; 470 bin hektar 2B arazisinin yalnızca yüzde 4.7'si yapılaşmış, yüzde 33.2'si de tarımsal amaçlarla kullanılmaktadır. Başka bir deyişle; 300 bin hektar arazi herhangi bir amaçla kullanılmamaktadır. Siyasal iktidarın temel amacı bu arazileri yerli ve yabancı yatırımcılara satmak, yapılaşmış yerlerdeki plansız yapıları ve özellikle de kara parayı aklamaktır."

Tasarının yasalaşması halinde henüz orman niteliğini yitirmemiş yerlerin de orman sayılmayabileceğini ve buralara orman içi ve bitişiğindeki köylerde ve mahallelerde yaşayanların yerleştirilebileceğini söyleyen Tuncer, Anayasanın 169 ve 170. maddelerine tümüyle aykırı olduğunu söylediği bu tasarının, "devlet ormanı" sayılan yerlerin işgalini yaygınlaştıracağını iddia etti.

Tuncer, Ziraat Mühendisleri Odası'nın ormanların ve diğer tüm doğal varlıkların sınırsız ve kuralsız kullanımı ile "sömürülmesine"; üretici-köylü yaşamının daha da zorlaştırılmasına yönelik uygulamalara karşı mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi. - Ankara