Zıraat Fınansal Kıralama A.s. Nakıt Akım Tablosu 12.08.2013 20:23:11
Haberler » Finans » Haber

Zıraat Fınansal Kıralama A.s. Nakıt Akım Tablosu 12.08.2013 20:23:11

KAP:ZIRAAT FINANSAL KIRALAMA A.S. / ZRFIN [] NAKIT AKIM TABLOSU 12.08.2013 20:23:11

Zıraat Fınansal Kıralama A.s. Nakıt Akım Tablosu 12.08.2013 20:23:11

KAP : ZIRAAT FINANSAL KIRALAMA A.S. / ZRFIN [] NAKIT AKIM TABLOSU 12.08.2013 20: 23: 11

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2013 30/06/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 5,860 10,614 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 26,713 20,653 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 92,659 63,829 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 2,528 822 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -8,061 -4,218 ODENEN VERGILER 20 -2,594 -893 DIGER -105,385 -69,579 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -29,328 9,836 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -355,124 -73,224 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -2,765 4,158 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 322,002 86,829 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 8,670 -6,946 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -2,111 -981 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -23,468 20,450 YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 6,7,10 -209 -76 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER 78 -83 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -131 -159 FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 12 75,000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 75,000 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 2,484 -69 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) 53,885 20,222 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 21,276 20,822 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 75,161 41,044

---------------------------------------------------------------------------------------------