Zengin yoksulun 4.2 katı harcıyor

Türkiye’deki tüketim harcamalarının dağılımına bakıldığında en fakir ile en zengin arasındaki harcama farklılığı 4.2 kat oldu. Harcamalardaki en yüksek pay konut ve kira aldı.

Zengin yoksulun 4.2 katı harcıyor