Zammı sureler nedir, kaç tanedir? Zammı sureler nelerdir, Arapça yazılışı ve okunuşu, Türkçe meali

Zammı sureler nedir, kaç tanedir? Zammı sureler nelerdir, Arapça yazılışı ve okunuşu, Türkçe meali

05.08.2020 17:20 | Son Güncelleme: 05.08.2020 18:12
Zammı sureler nedir, kaç tanedir? Zammı sureler nelerdir, Arapça yazılışı ve okunuşu, Türkçe meali

Namazda okunan kısa surelere zammı sureler denir. Kur-an'ı Kerim'in son sayfalarında bulunmaktadır. Peki zammı sureler nelerdir, sırası nasıldır, zammı surelerin Arapçası ve Türkçesi sizlerle...

Namaz kılarken okunacak sureler zammı sureler olarak adlandırılır. Kur'an-ı Kerim'de Amme cüzünde bulunan zammı sureler toplamda 10 tanedir. Son sayfalarda bulunmaktadır. Şimdi zammı sureler nedir, kaç tanedir, Arapça yazılışları ve mealleri nelerdir onu öğrenelim.

ZAMMI SURELER NEDİR? NE ANLAMA GELİR?

Zammı sureler; "Namaz Sureleri" demektir. Yani namazda okunacak surelerin bir diğer adı zammı sureler olarak geçmektedir.

Normalde namazda Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir sure veya ayetler okunabilir. Fakat kolaylık açısından zammı sureler kısa olduğu için genellikle namazlarda zammı sureler okunmaktadır. Camilerde imamlar veya müezzinler de çoğu zaman zammı sure okumayı tercih etmektedirler.

ZAMMI SURELER NELERDİR? KAÇ TANEDİR?

Toplamda 10 tane Zammı sure vardır. Bunlar Kur'an-ı Kerim sırasına göre şu şekildedir:

  1. Fil Suresi (Elemtera...)
  2. Kureyş Suresi (Liilefi...)
  3. Maun Suresi (Eraeytellezi...)
  4. Kevser Suresi (İnneeğtayne...)
  5. Kafirun Suresi (Gulyaeyyühel...)
  6. Nasr Suresi (İzece...)
  7. Tebbet Suresi (Tebbet yeda...)
  8. İhlas Suresi (Gulhuvallahu...)
  9. Felak Suresi (Guleuzubirabbilfelag...)
  10. Nas Suresi (Guleuzubirabbinnas...)

ZAMMI SURELERİN ARAPÇA YAZILIŞI VE TÜRKÇE MEALLERİ

Namaz surelerinin yani Zammı surelerin sırasıyla Arapça yazılışı, okunuşu ve meali aşağıdaki gibidir.

1-) FİL SURESİ ARAPÇASI VE TÜRKÇE MEALİ

Zammı sureler nedir, kaç tanedir? Zammı sureler nelerdir, Arapça yazılışı ve okunuşu, Türkçe meali

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm. Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâretimmin siccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.

Türkçe Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.( Ey Resûlüm !) Rabb'inin, fil sahiplerine (fillerle donatılmış Ebrehe ordusuna) neler ettiğini görmedin mi? O, bunların kötü plânlarını boşa çıkarmadı mı? O, bunların üzerine bölük bölük ebabil kuşlarını gönderdi. Ki bunlar, onlara (fil sâhiplerine) pişmiş çamurdan (yapılmış) taş atıyordu. Derken (Allah) onları yenik ekin yaprağı gibi (delik, deşik) yapıverdi.

2-) KUREYŞ SURESİ ARAPÇASI VE TÜRKÇE MEALİ

Zammı sureler nedir, kaç tanedir? Zammı sureler nelerdir, Arapça yazılışı ve okunuşu, Türkçe meali

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm. Li'î lâfi Gureyş'in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min h^avf.

Türkçe Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, Onlar'ı kışın (Yemen'e) ve yazın (Taif'e) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için (Kureyşliler de) kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan, bu evin (Kabe'nin) Rabb'ine, kulluk etsin.

3-) MAUN SURESİ ARAPÇASI VE TÜRKÇE MEALİ

Zammı sureler nedir, kaç tanedir? Zammı sureler nelerdir, Arapça yazılışı ve okunuşu, Türkçe meali

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm. Era'eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta'âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâ üne. Ve yemne'unel mâ'ûn.

Türkçe Anlamı: Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Dini (Müslümanlığı) yalanlayanı (''Din yalandır'' diyen Ebu Cehil'i) gördün mü? İşte yetimi iten, yoksulu doyurmayı özendirmeyen de O kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar, yardıma (zekat, sadaka ve komşu yardımlaşmasına ) bile engel olurlar.

NOT = Maun suresinde tüm zel (ze) harfleri peltektir!

4-) KEVSER SURESİ ARAPÇASI VE TÜRKÇE MEALİ

Zammı sureler nedir, kaç tanedir? Zammı sureler nelerdir, Arapça yazılışı ve okunuşu, Türkçe meali

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm. İnnâ eğtaynâ kelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel'ebter.

Türkçe Anlamı : Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Yâ Muhammed! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Şüphesiz , Biz sana kevseri (pek çok nimeti) verdik. Onun için Rabb'ine namaz kıl ve kurban kes. Asıl sonu olmayanlar (soyu devam etmeyecekler) onlardır.(Sana ''evlatsız'' diyenlerdir.)

5-) KAFİRUN SURESİ ARAPÇASI VE TÜRKÇE MEALİ

Zammı sureler nedir, kaç tanedir? Zammı sureler nelerdir, Arapça yazılışı ve okunuşu, Türkçe meali

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm. Gul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ â'büdü mâ ta'büdûn. Ve lâ entüm âbidüne mâ a'büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

Türkçe Anlamı : Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Yâ Habîbim! Onlara de ki: Ey kâfirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize (putlarınıza) kulluk etmem. Siz de Benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.Ben de sizin kulluk ettiğinize kulluk edecek değilim. Siz de Benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, Benim dinim Bana'dır.

6-) NASR SURESİ ARAPÇASI VE TÜRKÇE MEALİ

Zammı sureler nedir, kaç tanedir? Zammı sureler nelerdir, Arapça yazılışı ve okunuşu, Türkçe meali

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm. İzâ câe nasrullâhi velfeth. Ve raeytennâse yed*hulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhü İnnehü kâne tevvâbâ.

Türkçe Anlamı : Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Yâ Muhammed ! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Allah'ın yardımı ve fethi (Mekke'nin fethi) gelince, Sen de insanların bölük bölük Allah'ın dinine (Müslümânlığa) girdiklerini görünce, hemen Rabb'ini hamd ile tesbîh et. O'ndan bağışlanmayı iste. Şüphesiz ki O, tövbeleri çok kabul edendir.

7-) TEBBET SURESİ ARAPÇASI VE TÜRKÇE MEALİ

Zammı sureler nedir, kaç tanedir? Zammı sureler nelerdir, Arapça yazılışı ve okunuşu, Türkçe meali

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm. Tebbet yedâ Ebî Lehebiv ve tebb. Mâ ağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte Leheb Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.

Türkçe Anlamı : Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Ebû Leheb'in iki eli kurusun. Ve kurudu. O'na ne malı fayda verdi ne de kazandığı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde, sırtında odun taşıyan karısı da (ateşe girecektir).

8-) İHLAS SURESİ ARAPÇASI VE TÜRKÇE MEALİ

Zammı sureler nedir, kaç tanedir? Zammı sureler nelerdir, Arapça yazılışı ve okunuşu, Türkçe meali

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm. Gul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. (yekün lehû , tecvitli olarak, yeküllehû okunur)

Türkçe Anlamı : Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Ya Muhammed ! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) de ki: O, Allah bir dir, Samed dir (Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin kendisine muhtaç olduğu). O, doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Hiçbir şey, O'nun dengi ve benzeri değildir.

9-) FELAK SURESİ ARAPÇASI VE TÜRKÇE MEALİ

Zammı sureler nedir, kaç tanedir? Zammı sureler nelerdir, Arapça yazılışı ve okunuşu, Türkçe meali

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm. Gul e'ûzü birabbil felag.Min şerri mâ *halag. Ve min şerri ğâsigîn izâ vegab. Ve min şerrin neffâsâti fil'ugad.Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Türkçe Anlamı : Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Yâ Muhammed ! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) de ki:Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden, düğümlere (büyücülerin ipliklere bağladıkları düğümlere) üfürenlerin şerrinden ve hased ettiği zaman hased edenin şerrinden, sabâhın Rabb'ine sığınırım.

10-) NAS SURESİ ARAPÇASI VE TÜRKÇE MEALİ

Zammı sureler nedir, kaç tanedir? Zammı sureler nelerdir, Arapça yazılışı ve okunuşu, Türkçe meali

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm. Gul e'ûzü birabbinnâs Melikinnâs.İlâhinnâs. Min şerril vesvâsil*hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudürinnâs.Minelcinneti vennâs.

Türkçe Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Yâ Muhammed ! (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) de ki:Cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabb'ine, insanların Malik'ine, insanların ilâhına sığınırım .

ZAMMI SURELERİ SESLİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ...

NOT = Lütfen tecvid ve talim kuralları için sureleri Arapça halinden okumaya çalışınız. Çünkü düz Türkçe ile okuyunca talim ve uzatma hataları oluşabiliyor. Bu bakımdan Arapça bilmiyorsanız da bilen kişilere okutup kendiniz tekrar yaparak sureleri ezberleyebilirsiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Şu an buradasınız: Zammı sureler nedir, kaç tanedir? Zammı sureler nelerdir, Arapça yazılışı ve okunuşu, Türkçe meali - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 14:23:47. #1.15#
title