Yurtdışından Gelen Hastalara 6 Dilde Tercümanlık ve Danışmanlık Hizmeti

Yurtdışından Gelen Hastalara 6 Dilde Tercümanlık ve Danışmanlık Hizmeti

Sağlık Bakanlığı, daha önce hazırlanan sağlık turizmi genelgesini revize ederek, "sağlık turizmi ve turist sağlığı kapsamında sunulacak sağlık hizmetleri hakkında yönerge" hazırladı ve tüm illere tebliğ etti Yönergeye göre, yurt dışından gelen hastalara yönelik daha önce İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça olarak verilen danışmanlık ve tercümanlık hizmetine Farsça ve Fransızca'yı da ekledi Acil hizmetlerde ücretlendirmenin de belirlenerek, yönerge kapsamında yurt dışından gelen hastalara, acil sağlık hizmetleri ve acil hasta nakilleri ücret karşılığı sunulacak

Yurtdışından Gelen Hastalara 6 Dilde Tercümanlık ve Danışmanlık Hizmeti

YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanlığı, yurt dışından gelen hastalara yönelik daha önce İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça olarak verilen danışmanlık ve tercümanlık hizmetine Farsça ve Fransızca'yı da ekledi.

Sağlık Turizmi Genelgesi'ni genişleten ve mevcut olanı yürürlükten kaldıran Bakanlık, sağlık turizmi ve turist sağlığı kapsamında sunulacak sağlık hizmetleri hakkında yönerge hazırladı. 

Tükiye'ye yurt dışından gelen uluslararası hastalar ile turistlere, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında sunulacak sağlık hizmetlerinin usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlandığı yönerge, 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na tabi olmayan; yurt dışında ikamet eden ve Türkiye'de oturma izni almamış, ülkeye belirli bir süre için eğitim amacı dışında yasal yollarla giriş yapmış olan kişilere sunulacak sağlık hizmetlerini kapsıyor.

Bugün itibariyle yürürlüğe giren yönergeye göre, uluslararası hastalara sağlık hizmeti sunmak için gerekli personel, altyapı, teknik, tanıtım, tercüman ve/veya tercümanlık hizmeti ile ilgili usul ve esaslar, Kurum tarafından belirlenecek. 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ilde bulunan sağlık kuruluşlarına başvuran uluslararası hasta sayıları, ile gelen turist sayıları, ilin coğrafik konumu, uluslararası ulaşım imkanları, ildeki hastanelerin fiziki, teknolojik şartları ve insan kaynakları gibi unsurlar değerlendirilerek illeri 1, 2 ve 3. seviye olarak ayıracak.  

Uluslararası hasta birimi bulunmayan Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı hastanelerde, uluslararası hastaların iş ve işlemleri, hastane yöneticisi tarafından görevlendirilecek bir sağlık personeli tarafından yürütülecek. Birliğe bağlı sağlık tesislerinde, sağlık hizmeti verilecek kişilerden, tedaviye başlamadan önce tahmini tedavi bedelinin belirli oranında avans alınabilecek. 

Seviye olarak 1. ve 2. olarak belirlenen illerde bulunan birlikler, uluslararası hasta birimi bulunan hastaneler, il sağlık turizmi birimi bulunan sağlık müdürlükleri, yurtdışına yönelik olarak sağlık turizmi potansiyeli ve sunulacak sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirme için tanıtım yapabilecek. Sağlık turizmi hizmeti sunan kamu veya özel sağlık kuruluşlarının internet sitelerinde, sağlık turizmi ile ilgili iş ve işlemlerle ilgili olarak 7 gün 24 saat ulaşılabilecek çağrı merkezi veya kişilerin iletişim bilgileri yer almak zorunda tutulacak. Özel sağlık kuruluşları da dahil uluslararası hastaların sağlık kuruluşuna başvurularında kullanılacak, hasta rızasının alınmasına yönelik formlar asgari İngilizce olmak üzere farklı dillerde düzenlenecek.. 

-Altı dilde tercüman ve danışmanlık hizmeti verilecek

Türkçe bilmeyen uluslararası hastaların veya acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan turistlerin, 112 acil çağrı merkezlerini veya sağlık hizmeti hakkında bilgi edinmek veya hasta hakları ile ilgili şikayetleri için 184 Sabim hattını aramaları halinde, çağrı merkezleri bu çağrıları Uluslararası Hasta Destek Hattı'na telekonferans ile yönlendirilecek.. 

Türkiye'ye yurtdışından gelen Türkçe bilmeyen kişilere, "444 47 28" numaralı uluslararası destek hattından 7 gün 24 saat İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça, Farsça, Fransızca olmak üzere gerekli olan dillerde sağlık konularında tercümanlık ve danışmanlık hizmeti verilecek. Ayrıca yaz dönemlerinde gerektiğinde gelen çağrıların yoğunluğuna göre yabancı dil bilen yeterli sayıda tercüman, ilave hizmet alımı usulü ile temin edilebilecek. Bu destek hattından, sağlık hizmeti alınan kuruluşun özel veya kamuya ait olduğuna bakılmaksızın Türkiye'de bulunan tüm yabancılar yararlanabilecek.

Uluslararası hasta koordinasyon merkezi, 1. seviye illerdeki birlik bünyesinde kurulacak. Bu merkezler; uluslararası hastaların havaalanından veya konaklamakta olduğu yerden hastanelere geliş ve gidişini sağlayacak transfer hizmetlerini ve uluslararası hastaların tercümanlık, danışmanlık ve refakat hizmetlerini hizmet alım yoluyla temin edebilecek. Uluslararası hasta koordinasyon birimi ise 2. seviye illerdeki birlik bünyesinde kurulacak. Bu merkezde yabancı dil bilen, sağlık turizmi konusunda deneyimli bir personel birim sorumlusu olarak görevlendirilecek. İhtiyaç halinde ilave personel ve hizmet alım usulü ile tercüman istihdam edilebilecek. Üçüncü seviye illerdeki Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerde ve bağlı hastanelerde de sağlık turizmi iş ve işlemlerinin takibini yapmak üzere bir personel Uluslararası Hasta Destek Personeli olarak görevlendirilecek.

Uluslararası Hasta Birimi ise hastaneye başvuran uluslararası hastaların tüm kayıt, tercüme, tedavi bedelinin faturalandırılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek. Uluslararası hasta potansiyeline göre gerekli dilde ve yeterli sayıda yabancı dil bilen personel hizmet alımı usulü ile istihdam edilecek ve personel "Uluslararası Hasta Rehberi" olarak adlandırılacak. İl Sağlık Turizmi biriminde de yabancı dil bilen en az bir sağlık personeli veya tabip ile sekretarya işlemlerini yürütecek bir personel görevlendirilecek. Bu birim, ildeki kamu ve özel sağlık kuruluşlarının sağlık turizmi ve turistin sağlığı hizmetleri ile ilgili denetim yapacak ve koordinasyonu sağlayacak. 

-Yönerge kapsamında yurt dışından gelenlere acil hizmetler ücret karşılığı sunulacak

Acil sağlık hizmetleri açısından da yönerge kapsamındaki kişilere, acil sağlık hizmetleri ve acil hasta nakilleri ücreti karşılığı sunulacak. Ancak yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 112 acil sağlık hizmetleri ücretsiz sunulacak.

Bu yönerge kapsamında ambulans ile acil hasta naklinden elde edilen gelir, hastaya ilk müdahale eden müdürlük döner sermayesine yatırılacak. Yönerge kapsamındaki hastaların ambulans ile yurtdışından getirilmesi halinde ambulans nakil hizmet bedeli hastanın getirildiği ilin müdürlük döner sermaye hesabına yatırıacak. Hava ambulansı talepleri, yurt içinde 112 acil servisi tarafından vaka nakil formu ve yurtdışındaki talepler Türkiye konsoloslukları aracılığıyla yapılacak. 

Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu kişilerin uyruğuna ve sosyal güvencesinin olup olmadığına bakılmaksızın trafik kazaları sonucunda verilecek sağlık hizmetlerinin bedeli, ilgili kanun gereği Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) tahsil edilecek. Trafik kazalarında, kişinin bizzat kendisinden tedavi bedeli talep edilemeyecek. Ancak bu yönerge kapsamında trafik kazası nedeniyle acil sağlık hizmeti alan kişinin, isteğe bağlı ilave seyahat sigortası var ise kurumun ödemediği kısım bu sigortaya fatura edilerek poliçe kapsamında ödeme talep edilebilecek.

-Yönerge Kapsamındaki Sağlık Hizmetlerinin Ücretlendirilmesi

Sağlık hizmetlerinin bedeli Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek. Devlet üniversitelerine bağlı tıp fakülteleri hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları, bu yönerge kapsamındaki uluslararası hastalar için Genel Müdürlükçe belirlenen fiyat tarifesini uygulamak zorunda kalacak. Özel sağlık kuruluşları ise Genel Müdürlükçe belirlenen fiyat tarifesine tabi tutulmayacak.

Özel kuruluş/sigorta, sağlık kuruluşuna getirmiş olduğu yönerge kapsamındaki hastalara sunduğu tercümanlık, danışmanlık ve destek hizmetleri için hastalardan, hastanın almış olduğu sağlık hizmetleri haricinde bir ücret talep edebilecek. Hasta veya özel sigorta, sağlık kuruluşundan sunulan tedavi bedelinin ayrıntısını talep etme hakkına sahip olacak.

Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında sağlık yardımı alma hakkı olan ülke vatandaşları ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ülkede geçici olarak bulundukları sürede acil ve ani gelişen sağlık problemlerinin tedavisi için SGK ile anlaşmalı özel ve kamu sağlık kuruluşlarına başvurduklarında hizmet bedeli Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) göre ücretlendirilecek. Bu kapsamdaki hastalar sağlık kuruluşlarına, il sigorta müdürlüklerinden alacakları müstehaklık belgesi ile başvurabilecekler.

-Yönerge kapsamına girmeyen durumlar 

Savaş, afet, açlık gibi olağanüstü durumlarda Başbakanlık veya ilgili bakanlığın talimatıyla belirlenen ülkelerden, Türkiye'de bulundukları sürede alacakları sağlık hizmetleri veya bu ülkelerden sivil toplum kuruluşları tarafından insani amaçlı tedavi amacıyla getirilerek tedavi bedeli ödenen yabancı hasta ve yaralılar ile Sağlık Bakanlığının veya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) veya Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından uygun görülen sivil toplum kuruluşları tarafından Balkanlardan ve Türk Cumhuriyetlerinden ülkeye tedavi amaçlı getirilen hastalar yönerge kapsamına girmeyecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından getirilen hastalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin imzalamış olduğu uluslararası anlaşma uyarınca Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında sağlık yardımı alma hakkı olan ülke vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ve ülkemize sağlık alanında milletlerarası ikili işbirliği anlaşması kapsamında tedavi için gelenler, ülkeye eğitim, öğretim, kurs için gelen kişiler ve bunların eğitimleri süresince bakmakla yükümlü oldukları yakınları, mülteciler, sığınma başvurusu sahibi ve iltica başvurusu sahibi statüsünde olanlar, sığınmacılar, vatansızlar, insan ticareti mağdurları, Türkiye'de oturma izni almış ve geçici TC kimlik numarası olan yabancı uyruklu hastalar da yönerge kapsamında tutulmayacak. Tüm bu hastalardan SUT'ne göre ücret alınacak. 

Öte yandan, insan ticareti mağduru olduğu tespit edilen ve sağlık hizmeti giderlerini karşılayacak durumda olmayan yabancı uyruklulara sağlık hizmetleri, resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından ücretsiz olarak verilecek. - Ankara