Yurt Dışında Yaşayan Türkler'e Elektronik Ortamda ve Mektupla Oy Kullanma İmkanı

Yurt Dışında Yaşayan Türkler'e Elektronik Ortamda ve Mektupla Oy Kullanma İmkanı

Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Gümrük Kapılarının Yanı Sıra Elektronik Ortamda ya da Mektupla Oy Kullanmalarına İmkan Veren Düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi. Düzenlemeyle Seçimlerde Parmak Boyanması Uygulamasına da Son Veriliyor.

Yurt Dışında Yaşayan Türkler'e Elektronik Ortamda ve Mektupla Oy Kullanma İmkanı

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının gümrük kapılarının yanı sıra elektronik ortamda ya da mektupla oy kullanmalarına imkan veren düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle seçimlerde parmak boyanması uygulamasına da son veriliyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanma usullerine ilişkin düzenlemeleri içeren Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Kanuna göre yurt dışında bulunan vatandaşların oy kullanmalarıyla ilgili seçim işlerini yönetmek üzere Ankara İl Seçim Kurulu'na bağlı Yurt Dışı Merkez İlçe Seçim Kurulu oluşturulacak. İhtiyaç duyulması halinde birden fazla yurt dışı merkez ilçe seçim kurulu teşkil edilebilecek. Seçmen olup yurt dışında yaşayan vatandaşların adres kayıt sistemindeki bilgilerine dayalı olarak 'Yurt Dışı Seçmen Kütüğü' oluşturulacak. Kurul başkanı, oyunu kullanan seçmene kimlik kartını verirken seçmen listede adının hizasına imzasını atacak. İmza atamayanların sol elinin başparmağının izi alınacak. Yurt dışında yaşayan seçmenler; mektup, elektronik oylama veya gümrük kapılarında oy kullanma yöntemlerinden ancak biri ile oy verebilecek. Yabancı ülkenin durumuna göre hangi yöntemle oy kullanılacağı Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü alınarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek. Seçmenler, milletvekili genel seçimi, cumhurbaşkanı seçimi ve halk oylamasında oy verebilecek. Yurt dışında ve yurt dışı temsilciliklerde seçim propagandası yapılamayacak. Mektupların gönderilmesi ve güvenliğine ilişkin usul ve esaslar, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün görüşü alınarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek. Posta giderleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından karşılanacak. Yüksek Seçim Kurulu, özel olarak imal ettirdiği oy pusulası ile özel renkte bastırılmış oy zarflarını Yurt Dışı Merkez İlçe Seçim Kurulu'na gönderecek. Yurt dışındaki seçmenler, kimlik numaralarını yazarak internetten de oy kullanabilecekler. Seçmenler, seçimin yapılacağı tarihten geriye doğru 30 gün öncesine kadar belirlenen süre içinde başlamak üzere seçim günü saat 17.00'ye kadar elektronik ortamda oy kullanabilecekler. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı bulunan seçmenler, seçimin yapılacağı günün 45 gün öncesinden başlamak üzere seçim gününden önceki 7. gün saat 17.00'ye kadar Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde ve ihtiyaç duyulması halinde yerel makamların uygun göreceği diğer yerlerde kurulacak seçim sandıklarında oy kullanabilecekler. Oy kullanma işlemi mahalli saatle 08.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek.

Kanunda yurt içindeki seçimlere ilişkin bazı düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre hoparlörle propaganda, seçim takviminin başlamasından itibaren seçim propagandalarının sona erdiği ana kadar serbest olacak. Oy verme gününden önceki 10. günün sabahında başlayan ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona eren propaganda süresi, daha geniş bir süreye yayılırken, mülki idare amirlerinin bu süre içinde seçim propagandalarıyla ilgili işlem yapma yetkileri de kaldırılacak. Seçimlerde sandık kurullarında görev yapacak olanlara 600 gösterge rakamının memur aylık katsayısının çarpımıyla bulunan tutar ödenecek. Yüksek Seçim Kurulu, bu tutarı 4 kat artırmaya yetkili olacak. Kanunda ayrıca seçimlerde parmak boyanması uygulamasına son verilmesi hükme bağlanıyor.

(ZÇ-OK-Y)