Yunanlılar sertlik yanlısı

Yunanlılar sertlik yanlısı

Yunanistan'da yapılan bir kamuoyu araştırması, Yunanlıların çoğunluğunun Atina'nın Türkiye politikasını sertleştirmesinden yana olduğunu ortaya koydu. To Paron gazetesi tarafından yapılan araştırmada yöneltilen ''Türklerin Kardak'taki tahriklerinden sonra hükümet ne yapmalı?'' sorusunu yanıtlayanların yüzde 79.9'u, hükümetin Türkiye'ye karşı tutumunu sertleştirmesini istedi.

Yunanlılar sertlik yanlısı