'Yolun başındayız'

İş Bankası Genel Müdürü Özince, konut kredilerinin, GSYH'da Avrupa ülkelerinde yüzde 41, Türkiye'de ise binde 8'lik paya sahip olduğunu belirtti.. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim

'Yolun başındayız'