YÖK'ün Kontenjan Arttırma Kararına 9 Üye Karşı Çıktı

YÖK'ün Kontenjan Arttırma Kararına 9 Üye Karşı Çıktı

YÖK Genel Kurulunun 9 Üyesi, Yükseköğretim Kurumlarının Öğrenci Kontenjanlarının Arttırılması Kararına Karşı Çıktı.

YÖK'ün Kontenjan Arttırma Kararına 9 Üye Karşı Çıktı

YÖK Genel Kurulunun 9 üyesi, yükseköğretim kurumlarının öğrenci kontenjanlarının arttırılması kararına karşı çıktı.

YÖK Genel Kurulu toplantısı sonrasındaki açıklamanın ardından üyeler Prof. Dr. Fikret Şenses, Prof. Dr. Tunçalp Özgen, Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu, Bülent Serim, Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, Prof. Dr. Mustafa İlhan, Prof. Dr. Atilla Eriş, Prof. Dr. Engin Ataç ve Prof. Dr. İsa Eşme'nin üniversite kontenjanlarının artırılması kararına karşı oyla katılmadıkları duyuruldu.

Söz konusu üyelerin karşı oy yazısında, öğrenci kontenjanlarının artırılması kararının, ''son birkaç yıl içinde çok sayıda yeni üniversite kurulması kararı gibi herhangi bir plana ve programa dayanmadığı'' savunuldu.

''Üniversitelerin görüşüne başvurulmadan alınan bu kararın en başta yükseköğretim sisteminin üst kuruluşu olarak YÖK'ün benimsemesi gereken katılımcılık ilkesine aykırı düştüğü'' ileri sürülen karşı oy yazısında, şunlar kaydedildi:

''Yükseköğretim kuruluşlarının öğretim elemanı, alt yapı ve finansal kaynak eksiklikleri gözetilmeden alınan ve siyasal gerekçelerden kaynaklandığı izlenimi yaratan bu karar da yükseköğretim sistemimizin karşı karşıya bulunduğu sorunları, özellikle eğitim kalitesi ve araştırma-yayın performansı açısından, daha da ağırlaştıracaktır. Gelişigüzel bir biçimde ve alelacele alınan bu ve benzeri kararlar; yükseköğretimde okullaşma oranının artması yerine, üniversitelerimizin okullaşması sonucunu doğuracaktır.

Konuya ilişkin görüşmeler sırasında da ısrarla dile getirildiği üzere; eğitime ilişkin diğer temel değişikliklerde olduğu gibi kontenjan artışları da ciddi ve kapsamlı bir plana dayanmalıdır.

Bu nedenle; aynı zamanda bir planlama örgütü olan YÖK'ün ilk aşamada, yükseköğretim kuruluşlarının öğretim elemanı sayı ve nitelikleri, alt yapı olanakları ve diğer kaynaklarına ilişkin ayrıntılı ve sağlıklı bilgiye ulaşması gereklidir. Bir sonraki aşamada; kontenjan artışları, yükseköğretim kuruluşları başta olmak üzere ilgili kurumlarla işbirliği içinde, yurt içi ve uluslararası gelişmeler ve farklı alanlardaki eleman talebine ilişkin öngörüler ışığında önümüzdeki birkaç yıl için bir bütün olarak hedeflenmelidir.

Bu hedefler üzerinde ilgili kurumlar arasında oydaşma sağlandıktan sonra siyasal otoriteden bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için gerekli kaynak talebinde bulunulmalı ve ancak bu kaynaklar sağlandıktan sonra kontenjan artışları bir plan çerçevesinde ve artışlar yıllara yayılarak kademeli bir biçimde yapılmalıdır.''