YÖK Başkanı Özcan: "Türban konusu Üniversitelerarası Kurul'un görev alanına girmemektedir"

YÖK Başkanı Özcan: "Türban konusu Üniversitelerarası Kurul'un görev alanına girmemektedir"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan, türbanla ilgili yaşanan gelişmelerin Üniversitelerarası Kurul'un görev alanına girmediğini belirtti. Özcan, bu yüzden türbanla ilgili gelişmelerin görüşüleceği yarınki Üniversitelerarası Kurul toplantısına katılmayacağını açıkladı.

YÖK Başkanı Özcan:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan, türbanla ilgili yaşanan gelişmelerin Üniversitelerarası Kurul'un görev alanına girmediğini belirtti. Özcan, bu yüzden türbanla ilgili gelişmelerin görüşüleceği yarınki Üniversitelerarası Kurul toplantısına katılmayacağını açıkladı.

YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, 2547 sayılı Kanunun 11. maddesine göre, Üniversitelerarası Kurul'un akademik bir organ olduğunu ve sadece aşağıdaki konularda karar alabileceğini belirtti:

"(1) Yükseköğretim planlaması çerçevesinde, üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, uygulamaları değerlendirmek,

Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere önerilerde bulunmak,

(2) Teşkilat ve kadro yönünden ve Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak önlemleri teklif etmek,

(3) Üniversitelerin tümünü ilgilendiren eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak veya görüş bildirmek,

(4) Aynı veya benzer nitelikteki fakültelerin ya da üniversitelere veya fakültelere bağlı diğer yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretimine ilişkin ilkeler ve süreler arasında uyum sağlamak,

(5) Doktora ile ilgili esasları tespit etmek ve yurt dışında yapılan doktoraları, doçentlik ve profesörlük unvanlarını değerlendirmek,

(6) Doçentlik sınavlarını düzenlemek ve ilgili yönetmelik gereğince doçent adaylarının yayın ve araştırmalarının değerlendirilmesi ve doçentlik sınavı ile ilgili esasları tespit etmek ve jürileri seçmek."

Özcan, bu sebeplerden dolayı Üniversitelerarası Kurul Başkanı'nın yarın 10.30'da yapılacağını duyurduğu ve "T.C. Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Yapılan Değişiklik Nedeni ile Son Günlerde Türbanla İlgili Yaşanan Gelişmeler" gündem konulu toplantının Üniversitelerarası Kurul'un görev alanına girmediğini vurguladı. Özcan, ayrıca, bu görüşünü 1 Şubat'ta katıldığı Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'nda da dile getirdiğini hatırlattı. Özcan, bu nedenle yarınki toplantıya katılmayacağını ifade etti.