Haberler

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

SGK Zonguldak İl Müdürü Çiğdem Acar ve kurum yetkilileri bazı borçların yeniden yapılandırılmasına çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

SGK Zonguldak İl Müdürü Çiğdem Acar ve kurum yetkilileri bazı borçların yeniden yapılandırılmasına çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

SGK Zonguldak İl Müdürü Çiğdem Acar, "Zonguldak SGK İl Müdürlüğü olarak il müdürlüğü binamızda ve ilçelerimizde bulunan merkez müdürlüklerimizde çalışan tüm personelimizle ekip ruhu mantığı ile çalışmaktayız. Burada biz vatandaşlarımızın ve kimsesizlerin kimsesi olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda tüm ekipteki uzman arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı; binamızın kapısından girdikleri andan itibaren işlemlerini yapıp da sonuçlandırıncaya kadar hızlı, etkin, verimli ve aydınlatıcı olarak güler yüzle hizmet vermek amacındayız" diye konuştu.

SGK Karaelmas Merkez Müdürlüğü Prim Tahakkuk ve Tahsilat Servis Şefi Yadigar Barkan da yapılandırma ile ilgili şöyle dedi:

"Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun 11.09.2014 tarihi ve 29116 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun bazı alacakların yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı sağlamıştır. Yapılandırma kapsamına giren alacakların türü ve dönemi 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olan 10.09.2014 tarihi öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden (SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı) kaynaklanan, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi ve sosyal güvenlik destek primi. Yapılandırma başvurusunda bulunulan tarih itibariyle ödenmesi imkanı kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları. Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları. özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borçları. Genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi borçları. Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere 11 Eylül 2014 tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçlar. 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 30 Nisan 2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezası borçları ve tüm bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme faizleri ve kanuni faizler yeniden yapılandırma kapsamına girmektedir. Yapılandırma başvurusu genel sağlık sigortası prim borçlularımız için 7 ay olup, son başvuru tarihi 30 Nisan 2015'dir. Diğer tüm borçlularımız için 3 ay içerisinde kuruma başvurulması gerekmekte olup, Son başvuru tarihi 31 Aralık 2014 tür. Her bir borç türü için başvuru formu örneği İl Müdürlüğümüz ve Merkez Müdürlüklerimizde mevcut olup, ayrıca başvuru formuna kurumumuz web (www.sgk.gov.tr) sayfasından temin edilebilir. Borçlularımızın yapılandırma kapsamına giren borçlarını peşin veya ikişer aylık süreler itibari ile 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödemesi mümkün bulunmakta olup, borçlularımızın başvuru formunda bulunan taksit sürelerinden birini tercih etmeleri gerekmektedir. Taksitlerin ödeme süreleri 5510 sayılı kanunun 60. Maddenin (g) bendi statüsündeki genel sağlık sigortası prim alacakları için 31 Mayıs 2015 tarihinin pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 01 Haziran 2015'tir. Kanunun 4. Madde kapsamında sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta prim borçları, 5335 sayılı kanunun 30. maddesi statüsüne giren yersiz aylıklar, idari para cezaları ile kendi nam ve hesabına çalışmaları diğer mevzuatlar nedeniyle durdurulanlar için 31 Ocak 2015 tarihinin cumartesiye rastlaması nedeniyle 02 Şubat 2015 ilk taksitlerin son günü olup, peşin ödeme taleplerinin de son ödeme günüdür"

Genel Sağlık Sigortası Servisi Sorumlusu Görevlisi Derya Çandır da "11 Eylül 2014 tarihini izleyen ay başından itibaren borçlular 7 ay içerisinde 1 Ekim 2014 ila 30 Nisan 2015 tarihleri arasında ikametlerinin bulunduğu SGK İl Müdürlüklerine veya SGK Merkez Müdürlüklerine ek 10 formunu doldurarak posta yada elden müracaat etmeleri gerekmektedir. 5510 sayılı kanunun 60. Maddesinin 1. Fıkrasının G bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacakların aslının tamamının 31 Mayıs 2015 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en geç 1 Haziran 2015 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Peşin ödeme talebinde bulunup da ilk taksit ödeme süresinde 1 Haziran 2015 tarihinde ödememeleri halinde en geç 30 Eylül 2015 tarihine kadar başvurarak peşin ödeme taleplerini takside çevirme imkanı sağlanmıştır" diye konuştu.

Sigortalı Tescil Hizmet Üst Servis Şefi Kenan Alkan da şöyle dedi:

"Halen 30 Nisan 2014 tarihine kadar olan prim borçlarının yapılandırılması; daha önce 5510 sayılı kanunun 17. Maddesine göre sigortalılık süresi durdurulan Bağ-Kur sigortalılarımızın iha işlemleri, 6183 sayılı kanunun 48. Maddesine göre tescil ve taksitlendirme yapan sigortalılarımızın da yeniden bu tescil ve taksitlendirmesini iptal edilerek gerekli yapılandırma işlemleri yapılmaktadır. 30 Nisan 2014 tarihine kadar kurumumuza form doldurarak posta yoluyla veya elden vermeleri halinde ve 2 Şubat 2015 tarihine kadar da peşin olan borçlarını ödemek kaydıyla borçlarında gerekli indirim yapılmaktadır. Taksitlerin iki aylık süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir. İki aylık sürenin aşılması halinde taksitlendirme işlemi bozulmaktadır. Bu nedenle sigortalılarımızın bizzat kurumumuza gelerek daha detaylı bilgi almaları da sağlanacaktır."

Sosyal Güvenlik Destek Primi Servis Sorumlusu Yasemin Erik, "Kurumumuzdan 4A, Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı emeklisi olup da ticari faaliyeti devam edenlerin 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası olmak üzere borçlarına yapılandırma hakkı doğmuştur. Bunlarla ilgili sigortalılarımızın kurumumuza 31 Aralık 2014 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmekte olup bu borçlanmaları ile ilgili peşin 6 ay 12 ay ve 18 ay şeklinde ödeme imkanı sağlanmış olup bununla ilgili yazılı talepte bulunmaları İl Müdürlüğümüze yapılacaktır ayrıca ilçelerde de ilçe Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmaları gerekiyor. Ayrıca 6385 sayılı kanuna göre yapılan taksitlendirmelerin de geçerliliği devam etmekte olup bu haklarını kaybeden sigortalılarımızın da müracaatıyla yeniden çıkmış olan yapılandırmadan yararlanmaları sağlanacaktır. Bu taksitlendirmeleri devam edip de iptal edilmeye sigortalılarımız bu ödediklerini 6385 sayılı kanuna göre geçerli sayılıp geri kalan kısmını da taksitlendirme imkanı bulunmaktadır. Müracaatları halinde de gerekli işlemleri yapılacaktır" diye konuştu.

Sigortalı Tescil ve 2 Hizmet Servisi Sorumlusu Gülay Genç de şöyle dedi:

"4A isteğe bağlı ödeyen sigortalılarımız için 1 Ekim 2008 öncesi prim borçlarına yönelik 1 Mayıs 2003 - 30 Eylül 2008 arasındaki prim borçlarına yapılandırma hakkı gelmiştir. Yalnız üç ay ard arda olmayıp, arada kalmış borçlarına borçlanma hakkı getirilmiştir. 1 Ekim 2008 sonrası 4B isteğe bağlı ödeyen sigortalılarımız da 30 Ekim 2014 tarihinden önceki 12 aylık sürelerine ödeme hakkı getirilmiştir. Ayrıca en çok ilgilendiren Tarım Sigortası ödeyen sigortalılarımız, 2013 yılı prim borçlarından dolayı kapatıp olanlar prim borçlarına af gelmiş olup 1 Ocak 2014 tarihinde tarım sigortaları devam ettirilerek 30 Nisan 2014 tarihine kadarki olan prim borçlarına yapılandırma hakkı doğmuştur. Diğer konular ile ilgili de vatandaşlarımızı il müdürlüklerimize ve ilçe merkez müdürlüklerimize bekliyoruz."

Karaelmas Merkez Müdürü Fevzi Altunkaya da "Prim borcu olan işverenlerimizi, Bağ-Kur sigortalılarımızı ve GSS kapsamındaki sigortalılarımızın prim borçlarını yapılandırmak üzere mutlaka müdürlüklerimize müracaat etmelerini ve müracaatları esnasında her türlü kolaylıkları sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Karaelmas SGK Müdür Yardımcısı Emine Oral ise "Bu kanun kapsamında taksitlendirme ve diğer sigortalama işlemleri ile ilgili merkez müdürlüğümüze müracaat edecek sigortalılarımıza elimizden geldiği ölçüde hepimiz katkı vermeye hazırız. Mutlaka bu kanundan doğan haklarını kullansınlar. İhmal etmesinler" şeklinde konuştu.

Emeklilik İşlemleri Servisi Sorumlusu Hülya Karaoğlu da emeklilik işlemleri hakkında bilgiler verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Bağ Kur Eylül Yerel Haberler

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Bakmadan Geçme

Şehit Bahadır Rıdvan Talay kimdir? Şehidimizin memleketi neresi, babası kim, nerede görev yapıyordu? Seda Selek Halk TV'den ayrıldı mı? Cenk Tosun Fenerbahçe'ye mi gitti? China Suarez kimdir? Icardi - China Suarez sevgili mi? 12-13 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 13-14 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Temmuz Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Hava Muhalefeti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hava Muhalefeti filmi ne zaman, nerede çekildi? Canlı yayında kafasına sıkan adam öldü mü, yaşıyor mu? (VİDEO) Ankara'da kafasına sıkan yayıncı ne oldu, öldü mü? Üçlü Tehlike filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üçlü Tehlike filmi ne zaman, nerede çekildi? Katil Avcısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Katil Avcısı filmi ne zaman, nerede çekildi? Görümce filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Görümce filmi ne zaman, nerede çekildi? Çember: Karanlığın Gözleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çember: Karanlığın Gözleri filmi ne zaman, nerede çekildi? Allan Saint-Maximin maaşı ne kadar? Saint Maximin yıllık ne kadar kazanıyor, Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak? Hızlı ve Öfkeli 9 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı ve Öfkeli 9 filmi ne zaman, nerede çekildi?
Eve temizliğe çağırdığı genç kızı 6 parçaya ayırmıştı! Kadın taklidi yaparak kandırdığı ortaya çıktı

Eve temizliğe çağırdığı genç kızı 6 parçaya ayırmıştı! Kadın taklidi yaparak kandırdığı ortaya çıktı

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title