Yerel Yönetimlere Ait Hastanelere Döner Sermaye Geliyor

Yerel Yönetimlere Ait Hastanelere Döner Sermaye Geliyor

TBMM Plan Bütçe Komsiyonu'nda, Yerel Yönetimlere Ait Hastanelerde Diğre Hastanelerde Olduğu Gibi Döner Sermaye Getirmesini Öngören Yasa Teklifleri Birleştirilerek Ele Alındı ve Müzakerelerin Ardından Benimsendi.

Yerel Yönetimlere Ait Hastanelere Döner Sermaye Geliyor

TBMM Plan Bütçe Komsiyonu'nda, yerel yönetimlere ait hastanelerde diğre hastanelerde olduğu gibi döner sermaye getirmesini öngören yasa teklifleri birleştirilerek ele alındı ve müzakerelerin ardından benimsendi.

Komisyonda bugün yerel yönetimlere ait hastanelerde döner sermaye işletmesi kurulmasıyla ilgili AK Parti'nin verdiği 2 teklif ile Anavatan Partisi'nin verdiği bir teklifi birleştirerek ele alındı. Hükümet adına Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın katıldığı toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi benimsendi. Önümüzdeki günlerde Genel Kurul'da yasalaştırılması beklenen Büyükşehir Belediyesi Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifine göre, büyükşehir belediyelerine bağlı hastanelerde döner sermaye işletmesi kurulabilecek. Bu işletmeler için konulacak ilk sermaye tutarı bütçelerde gösterilecek, bu tutar belediye meclisi kararınca artırılabilecek. Döner sermayeler, işletmelerin karları, bağış ve yardımlar ile büyükşehir belediyelerinin bütçelerinden aktarılacak tutarlardan oluşacak. Büyükşehir belediyelerine bağlı hastanelerde verilen sağlık hizmetlerinden alınacak bedeller, döner sermayelerin gelirlerini, döner sermayede çalıştırılan personele ödenen ücretler, ek ödeme ve diğer giderler ile mal ve hizmet alımları için yapılacak harcamalar ise döner sermaye işletmelerinin giderlerini oluşturacak. Bu hastanelerde çalışan memurlar ile sağlık personeline, unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, performansı gibi unsurlar dikkate alınarak ek ödeme yapılacak. Döner sermaye işletmelerinin faaliyetleri, İçişleri Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

(AU-ÖK-ÖK-Y)