Yerel Siyasette Temsil ve Katılım: Kadın Aktörler
Haberler » Güncel » Haber

Yerel Siyasette Temsil ve Katılım: Kadın Aktörler

Tülay Oruç kamu yönetimi temalı tezinde yerel siyasette temsil ve katılımı ele aldı.

Yerel Siyasette Temsil ve Katılım: Kadın Aktörler

'Yerel siyasette temsil kavramı halk gibi düşünen ve halkın içinden olan küçük bir kesimin halk adına karar alabilmesidir. Yerel siyasette katılım, yerel yönetimlerde herkesin etkin katılımı sayesinde hem çalışanların hem de yerel halkın motivasyonu sağlanmaktadır. Kadın aktörlerin yerel yönetimlere katılımı ve temsili, kadınların siyasal sistemle yeterince bağ kuramadığını göstermektedir. Erkek egemen bir topluma sahip olmamız, siyaset erkek işidir gibi kalıp düşünceler içerisinde kadınların siyasete katılımının dünden bugüne yeterince temsil edilemediğini ve katılımında dünya ortalamalarının oldukça altında olduğunu görmekteyiz. Kadınlar siyasal anlamda yeterince temsil edilmemektedir. Sadece seçim zamanı sandık başında kullanılan oy'un katılım olarak görülmesi yeterli değildir. Kadınlar siyasetten dışlanmamalı hatta teşvik edilmelidir. Siyasette kadın katılımı, kadın sorunlarının çözümü için gereklidir. Yerel yönetimler halkın yönetime katılma noktasında önemli bir role sahiptir. Çünkü vatandaşlar için daha kolay erişilebilir olduğundan öncelikle yerel düzeyde kadınların yeterince temsil edilmesi gerekmektedir. Kadınların siyasette eksik temsili önemli bir sorundur ve giderilmelidir. Yerel yönetimlerde kadın temsilinin yetersizliği, kadın ve erkek eşitliğini sağlayacak siyasal katılım süreçlerinin desteklenmesiyle giderilebilir. Bu çalışmada, Yerel Siyasette Temsil ve Katılım: Kadın Aktörler başlığı altındaki kavramları incelenmiştir. Bu konu ile ilgili geçmişten günümüze gelen süreç ve bu süreçte yaşanan gelişmeler ele alınmıştır. Konuyla ilgili birçok farklı kaynağa yer verilmiştir. Veriler bu konu ile ilgili yazılmış çeşitli makaleler, tezler ve kitaplardan oluşmaktadır.' dedi.

Ayrıntılı Bilgi İçin:https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/