Yeni TCK mecliste

TBMM'ye sunulan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, şirket kurmak veya sermaye artırmak vaadiyle halktan para toplamak isteyenlere, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alma zorunluluğu getiriyor. Uygulamayla, toplanan paraların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı denetlenecek.. Adalet

Yeni TCK mecliste

Kaynak: Sabah