Yeni Eğitim Sistemi Açıklandı! Yeni Eğitim Sistemi Ne Zaman Uygulanacak?

Yeni Eğitim Sistemi Açıklandı! Yeni Eğitim Sistemi Ne Zaman Uygulanacak?

Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk, yeni eğitim sistemini açıkladı. 'Lisede Ne Yaptık?/Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda yeni sitemin 2020-2021 yıllarında hayata geçirileceği açıklandı. Peki, yeni eğitim sistemi 2019 nasıl olacak? HEY nedir? Kariyer Ofisleri nedir?

Yeni Eğitim Sistemi Açıklandı! Yeni Eğitim Sistemi Ne Zaman Uygulanacak?

İlk sınavı 2024 yılında yapılacak olan 2019 yılı eğitim sistemi Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 2023 Eğitim vizyonu kapsamında açıklandı. Peki, yeni eğitim sistemi ne zaman uygulanacak? Yeni eğitim sistemi nasıl olacak? HEY nedir? İşte yeni eğitim sisteminin ayrıntıları…

DERS SAATLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Lise modelinin disiplinlerüstü derslerle desteklenmesi yoluna gidilmesi kararı alınan yeni sistemde ders sayıları azaltılacak. Buna göre

9. sınıfta 15-16 olan ders sayısı 8'e,

10. sınıfta 15-16 olan ders sayısı 9'a,

11. sınıfta 12-15 olan ders sayısı 9'a

12. sınıfta 12-15 olan ders sayısı 7'ye düşürülecek.

Akademik Gelişim Programı(AGEP) adıyla yeni bir yapıda olan akademik dersler Anadolu Liseleri'nde 9-11. sınıflarda 35, 12.sınıflarda 24 ders saati olarak planlandı.

HEY SİSTEMİ NEDİR?

Daha fazla uygulamalı derslerin yer alacağı yeni eğitim sisteminde, Hayal-Etkinlik-Yaşam (HEY) temalarında çalışmalarla değerlendirilmek amacıyla haftalık 5 saatlik zaman dilimleri planlandı. Bu zamanlarda öğrencilerin tasarım ve uygulama becerilerini geliştirecek etkinlikler yapmaları ve toplumsal yarar çalışmalarıyla hayata adapte olmaları hedefleniyor. Bu bağlamda, 9-11. sınıflarda Haziran ayları portfolyo, sunum ve değerlendirme çalışmalarına yer verilecek. Bu kapsamda, lisenin ilk üç senesinde haftalık okul zamanı; 35 saati AGEP, 5 saati HEY olmak üzere toplam 40 saat olarak tasarlandı.

12. SINIFTA KARİYERE UYGUN DERS SEÇİMİ YAPILACAK

Sorgu temelli bir bakış açısı oluşturmak adına, 11 ve 12. sınıflarda Bilgi Kuramı dersleri zorunlu hale geldi. Lisenin 12. Sınıfında öğrencilerin kariyer basamaklarına sağlam adımlarla basabilmeleri ve gelecek planlamasını öğrenebilmeleri için kariyerlerine uygun ders seçimiyle yapacakları bir sınıf düzeyi düşünüldü. 12. sınıfta haftalık çizelge; akademik ders saatleri 24, proje ve sertifika çalışmaları 6, destek ve rehberlik çalışmaları da 10 olmak üzere toplam 40 saat olarak planlanmıştır.

KARİYER OFİSLERİ NEDİR?

Lise dönemi boyunca öğrencilerin kendilerini tanımaları ve hayatlarının devamında etkili olabilmeleri amacıyla da her okula Kariyer Ofisleri kurulacak. Her okulda yer alacak olan Kariyer Ofisleriyle, öğrencilerin, tüm alanlardan seçecekleri dersler aracılığıyla daha dengeli bir müfredat içinde kendilerini yetiştirmeleri hedefleniyor. Başta sertifika programları olmak üzere öğrencilerin okul içi ve okul dışında edinmeleri gereken beceri alanları müfredat içine alınarak okul zaman planlamasına dahil edildi.

Lise eğitim sisteminde yapılan değişiklikler ve yenilikler sayesinde ortaöğrenimde öğrencilerin daha başarılı bir noktada olmaları hedefleniyor.

İLK SINAV 2024 YILINDA

Müfredat geliştirme çalışmalarının tamamlanması, öğretmen eğitimi ve materyal geliştirme çalışmalarının istenen düzeyde yapılabilmesi ve okulların söz konusu lise modeline daha üst düzeyde hazırlanmaları açısından uygulamaya 2020-2021 öğretim yılında 9. sınıfı okuyacak öğrencilerle başlanacak. Lise modelinin gelişim çalışmalarıyla birlikte, 2024 yılında uygulanmak üzere, yükseköğretime geçişte de gerekli değişiklikler yapılacak.

YENİ EĞİTİM SİSTEMİ

2020-2021 tarihlerinde uygulamaya konacağı planlanan yeni eğitim sistemi ile ders saatleri azaltılacak ve daha fazla uygulama dersleri gelecek. Yeni sistemin getirileri:

*Ders sayısı azalacak.

*Tüm liselere kariyer ofisleri gelecek.

*12. sınıflarda ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları eklenecek.

*Her öğrenci kendi istediği dersleri seçebilecek.

*Yeni lise sistemi kademeli geçişle ilk olarak 2020-21 yılında 9. sınıflardan uygulanacak.

*Bilgi Kuramı zorunlu ders haline gelecek.

*Uygulamalı öğrenme artacak.

*Öğrencinin her alandan ders alabilecek.

*Haziran ayında dersler yerine; proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi etkinlikler getirilecek.