'Yeni Dernekler Kanunu'nda Gelişmeler Var'

'Yeni Dernekler Kanunu'nda Gelişmeler Var'

Rize Dernekler Müdürü Turgay Esen, Yeni Dernekler Kanunu'nun yasalaşması sürecinde birçok dernek ve vakfın sürece dahil edilmesinin, önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

'Yeni Dernekler Kanunu'nda Gelişmeler Var'

Rize Dernekler Müdürü Turgay Esen, Yeni Dernekler Kanunu'nun yasalaşması sürecinde birçok dernek ve vakfın sürece dahil edilmesinin, sivil toplum-kamu ilişkilerinde ortak noktaları yakalama adına çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Turgay Esen, yaptığı yazılı açıklamada, İslam dünyasında vakıf sisteminin çok güçlü bir yapıya bürünerek sağlık, eğitim ve ekonomi gibi hayatın önemli noktalarında söz sahibi olduğunu, özellikle Osmanlı Devleti'nin kurumsal kimliğinin oluşmasında vakıfların ve sivil toplum örgütlerinin önemli rol oynadığını söyledi.

İçinde bulunulan yüzyılın sivil toplum kuruluşlarının yüzyılı olacağını belirten Müdür Esen, ''Ülkemize baktığımızda yerelleşmenin çok hızlı geliştiği, sorun merkezli çözüm yollarının araştırıldığı, sivil toplumun önündeki engellerin hızla kaldırılmaya başlandığını görüyoruz. 'Kendi kendini yerinden yönetme' olarak tanımlanan günümüz demokratik yönetim anlayışında maalesef birçok ülke vatandaşına güvenmemekte, yetkinin tamamını elinde tutmak istemekte, bu durum ülkelerde iç sıkıntılara sebep olmaktadır. Karar alma sürecine katılım, sürekli ve her yerde olmalıdır'' dedi.

Bireyin karar alma süreçlerine katıldığı oranda o devletin vatandaşı, devlet de o vatandaşın devleti olacağını ifade eden Esen, ''İnsan tabiatın da var olan benlik duygusu, bireye sahiplik duygusunu getirir. Birey devlete, devlet de bireye güven duyacak, böylece hedeflenen demokratik düzen sağlanmış olacaktır. Karar alma sürecine katılımın oy verme işlemi dışında sağlanması da bu ilişkinin doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkacaktır'' diye konuştu.

Esen, Türkiye'nin AB serüvenine bakıldığında sivil toplum örgütlerinin çok önemli fonksiyonlarının olduğunu ve bundan sonraki süreçte de olacağının göründüğünü dile getirerek, şunları söyledi: ''Osmanlı Devleti'nin temelini attığı batılı anlamda yardım amaçlı Hilal-i Ahmer (Kızılay) ilk dernekler arasındadır. Ülkemizde belki de AB sayesinde sivil otoritenin etki sahasına giren dernekler, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile rahatlamışlardır. AB ülkelerinin birçoğundan daha demokratik haklar sağlayan bu kanun sivil toplum örgütleri için yeni açılımlar da sağlamaktadır.''

Kaynak: CHA