Yedi aylık FDF 20 milyar 322 milyon YTL

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Temmuz ayında konsolide bütçe giderlerinin 13 milyar 489 milyon YTL olduğu bildirdi. Unakıtan, Temmuz ayı bütçe açığının da 3 milyar 82 milyon YTL olduğunu

Yedi aylık FDF 20 milyar 322 milyon YTL