YDK: Yasa yerine getirilmiyor

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun (YDK) Özelleştirme İdaresi'ne ilişkin raporunda...

YDK: Yasa yerine getirilmiyor

Kaynak: Radikal