Av. Ergün Dilaveroğlu - SGK tarafından işverenlere neden idari para cezası uygulanır? - Haberler.com

SGK tarafından işverenlere neden idari para cezası uygulanır?

SGK tarafından işverenlere neden idari para cezası uygulanır?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverenlere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemelerinden dolayı idari para cezası uygulanır. Bu yazımızda işverenlere uygulanan idari para cezalarını ele almaya çalışacağız.

Genel olarak idari para cezaları:

• İşverenlerin kanunda yer alan belgelere dayalı yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden dolayı, işyeri defter,

• Kayıt ve belgelerini ibraz etmeyenler ve işyeri kayıtları geçersiz olanlar hakkında uygulanacak olan idari para cezaları,

• Kanundan doğan bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak idari para cezaları,

•Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarına engel olanlar hakkında uygulanacak idari para cezaları olmak üzere farklı başlıklar altında ele alınmıştır.

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Verilmemesinden Dolayı Uygulanan İdari Para Cezaları

İşverenler, hizmet akdi ile çalıştırdıkları işçilerini çalışmaya başladıkları günden itibaren sigortalı olarak bildirmekle mükelleftirler. Bu çalışma sigortalılık başlangıç tarihinden önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile kuruma bildirilmelidir.

Örneğin; 03.02.2021 tarihinde bir işyerinde fiilen çalışmaya başlayan bir işçinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi fiilen çalışmaya başladığı günden önce yapılmalıdır. Yani en geç 02.02.2021 tarihinde kuruma bildirilmiş olması gerekmektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz ve örneğini verdiğimiz kuralın istisnaları mevcuttur. Eğer işverenin yürütmekte olduğu iş; inşaat, balıkçılık ve tarım işi ise bu işyerleri bakımından sigortalı işe giriş bildirgesinin kuruma verilmesi gereken süre farklıdır. Yukarıdaki örneğimizi bu üç işi gören işyerleri bakımından güncelleyelim.

Örneğin; inşaat, balıkçılık ve tarı işyerlerinden birinde 03.02.2021 tarihinde bir işçi çalıştıracaksa fiilen işe başlamış olduğu gün kuruma işe giriş bildirgesi vermek suretiyle işçisini sigortalı olarak bildirebilir. Bir başka deyişle fiilen çalışmaya başlanılan gün olan 03.02.2021 tarihinde işçisini kuruma bildirmesi mümkündür.

Yukarıda anlatılan şekilde kuruma bildirim yapılmaması durumunda bildirimin yapıldığı tarih ve bildirimin işveren tarafından mı yoksa denetmenler tarafından tutulan bir rapora istinaden mi olup olmamasına göre farklı oranlarda idari para cezası uygulanacaktır.

Çalışanların Kendi Çalışmalarını Bildirme Yükümlülüğü Var mı?

5510 sayılı kanun sigortalıların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeleri gerektiğini söylemektedir. Sigortalılar bu bildirimleri e-devlet sistemi üzerinden rahatça yapabilmektedirler.

Sigortalıların yukarıda bahsetmiş olduğumuz bildirimi yapmamaları onlar aleyhine delil teşkil etmeyecektir. Yine sigortalıların çalışmaya başladıklarını kuruma bildirmemeleri durumunda sigortalılar aleyhine herhangi bir idari para cezası uygulanması mümkün değildir.

Yorumlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title