Yatırım dünyasında kazananlar ve kaybedenler

Hatırlayacağınız üzere, 2006 başı ile birlikte, yatırım araçlarının vergilendirilmesi konusunda GVK’nun Geçici 67. maddesi ile çok önemli düzenlemeler yürürlüğe girdi. Ancak, 27 Haziran’da Meclis’te kabul edilmekle birlikte Cumhurbaşkanı onayından henüz geçmemiş 5527 sayılı yasa, bu düzenlemelerde oldukça önemli değişiklikler yaptı. 5527 sayılı yasa; HB-DT faizleri ile alım-satım gelirleri, hisse senedi alım-satım gelirleri, yatırım fonlarının kendileri ile yatırım fonu nedeniyle gelir elde edenlerin vergilendirilmesinde ve en önemlisi yatırımcı profilinde önemli değişikliklere neden olacak diyebiliriz.

Yatırım dünyasında kazananlar ve kaybedenler

Kaynak: Hürriyet