Yasin El Kadı Davasıın Temyiz Başvurusuna Feragat

Yasin El Kadı Davasıın Temyiz Başvurusuna Feragat

Başbakanlık, Danıştay 10. Dairesinin Suudi İşadamı Yasin El Kadı'nın Tüm Hak ve Alacaklarıyla Mal Varlıklarının Dondurulmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararını İptal Etmesi Üzerine Yaptığı Temyiz Başvurusundan Feragat Dilekçesi Verdi.

Yasin El Kadı Davasıın Temyiz Başvurusuna Feragat

Başbakanlık, Danıştay 10. Dairesinin Suudi işadamı Yasin El Kadı'nın tüm hak ve alacaklarıyla mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi üzerine yaptığı temyiz başvurusundan feragat dilekçesi verdi.

El Kadı, 22 Aralık 2001 tarihli Bakanlar Kurulu kararının kendisi yönünden iptali istemiyle dava açmış, Danıştay 10. Dairesi de kararı iptal etmişti.

Davalı Başbakanlık da kararı 1 Eylül tarihinde temyiz ederek, 10. Dairenin kararının yürütmesinin durdurulmasını ve bozulmasını talep etmişti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Başbakanlık, 10 gün önceki temyiz başvurusundan, Danıştay 10. Dairesine sunduğu bir dilekçeyle feragat etti.

Daire, temyiz dilekçesi ve daha sonra verilen feragat dilekçesiyle diğer davalı Dışişleri Bakanlığının yürütmenin durdurulması talebini içeren temyiz istemiyle birlikte dava dosyasını Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna gönderdi.

Kurul, Başbakanlığın feragat başvurusunu da inceleyecek. Kurul feragatı kabul ederse, Başbakanlığın temyiz istemini görüşmeyecek, ancak Dışişleri Bakanlığının yürütmenin durdurulması istemini içeren temyiz başvurusunu karara bağlayacak.

Kurul, temyiz istemini reddederse davalıların son yol olarak karar düzeltme isteminde bulunma hakkı var. Bu istemi de yine Kurul karara bağlayacak.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 10. Dairenin kararını esastan bozarsa, bozma kararı bağlayıcı olduğu için Daire, söz konusu Bakanlar Kurulu kararının iptal istemini reddedecek.

Kurul, 10. Dairenin kararını eksik soruşturma gerekçesiyle bozarsa bu durumda bozma gerekçeleri doğrultusunda Daire yeniden bir karar verecek.

Danıştay 10. Dairesinin iptal gerekçesinde, davacı El Kadı'nın da aralarında bulunduğu terörizmi finanse eden kişi ve kuruluşlara ilişkin listenin, BM Güvenlik Konseyince oluşturulan komitece yayımlandığı hatırlatılmıştı.

Bu listenin intikali üzerine Maliye Bakanlığınca Yasin El Kadı'nın, kara para aklama faaliyeti içinde olduğu konusunda ciddi emarelere rastlanıldığı belirtilerek, her türlü mal, hak ve alacaklarına ilgili yasa uyarınca tedbir konulmasının uygun olacağının bildirildiği, ancak tedbir talebine ekli herhangi bir delil ve belge eklenmediğinden talebin İstanbul Sulh Ceza Mahkemesince reddedildiği anımsatılmıştı.

Gerekçede, şöyle denilmişti:

''İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi kararında tedbir istemine herhangi bir delil ve belge eklenmediği ifade edilmesine rağmen, davalı idarelerce davacı hakkındaki bilgi ve belgelerin mahkemeye intikalinin sağlanmadığı, mahkeme kararı yerine Bakanlar Kurulu kararı alınmasının uygun olacağı sonucuna ulaşıldığı dosyanın incelenmesinden anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davalı idarelerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince terör örgütlerini finanse eden kişiler listesine alınan davacı hakkındaki iddiaların ciddiyetini dikkate alıp, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden elde edilen tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz bir biçimde adli mercilere intikal ettirmeleri zorunlu olduğu halde, İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesinin, 19 Kasım 2001 tarihli kararında 'tedbir talebine ekli herhangi bir delil ve belge eklenmediğini' belirterek tedbir istemini reddetmesinden sonra, kaynağını Anayasadan almayan bir yetki kullanılmak suretiyle hakim kararı olmaksızın davacının hak ve alacakları ile mal varlığının dondurulmasına karar verilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.''

Kaynak: AA