Yased'in Geleneksel Sonbahar Resepsiyonu (2)

Yased'in Geleneksel Sonbahar Resepsiyonu (2)

Yabancı Sermaye Derneği (Yased) Başkanı Tahir Uysal, Türkiye'nin Avrupa Birliği Sürecinin Yatırımlara İvme Kazandırdığını Söyleyerek, "Önümüzdeki Dönemde Bir Hedef Tarihinin Ortaya Konulması İse Bu Sürecin Yatırımlar Üzerindeki Gerçek Etkisini Gösterecektir. Son Yıllarda Yakaladığımız Bu İvmeyi Kaybetmememiz İçin Hızla Reformlara Devam Etmemiz Gerekiyor" Dedi.

Yased'in Geleneksel Sonbahar Resepsiyonu (2)

Yabancı Sermaye Derneği (YASED) Başkanı Tahir Uysal, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin yatırımlara ivme kazandırdığını söyleyerek, "Önümüzdeki dönemde bir hedef tarihinin ortaya konulması ise bu sürecin yatırımlar üzerindeki gerçek etkisini gösterecektir. Son yıllarda yakaladığımız bu ivmeyi kaybetmememiz için hızla reformlara devam etmemiz gerekiyor" dedi.

YASED'in geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl Hilton Otel'de gerçekleştirilen resepsiyona Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda bir konuşma yapan YASED Başkanı Tahir Uysal; Ar-Ge'ye verilen desteğin sürdürülmesi, adalet sisteminde ve özellikle fikri ve sınai mülkiyet hakları konularında adımlar atılmaya devam edilmesinin yatırım girişlerinin sürdürebilirliği açısından önemli gördükleri temel konular olduğunu söyledi. Uysal, Türkiye'ye daha fazla yatırım çekilmesi ve

ülkedeki yatırım ortamınının iyileştirilmesi hususunda YASED olarak bundan sonra yapılacak çalışmalarda daha önce olduğu gibi kendilerine verilecek her türlü göreve hazır olduklarını belirtti. Başbakan Erdoğan'ın çok önemli desteği ile kurulmuş Yatırım Ajansı'nın, bu yatırım girişlerinin sürdürebilirliği ve Türkiye'nin bir yatırım lakosyonu olarak iyi tanıtılması için hızla çalışmalarını sürdürmesini memnuniyetle takip ettiklerini belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Hazine Müsteşarlığı'nın koordinasyonunda hükümetimizin kıymetli destekleri ve bürokrasimizin olağanüstü çabalarıyla önemli çalışmalara imza atılan Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) platformunda çalışmalarına devam ederek önümüzdeki dönemde çözülmeyi bekleyen konularda katkıda bulunmaya devam etmesini bekliyoruz. YASED olarak diğer saygın iş dünyası kuruluşları ile birlikte bu çalışmalara katkıda bulunmaya devam edeceğimizi de burada dile getirmek isterim."

Siyasi ve ekonomik istikararın yatırımcılar açısından her zaman en üst sıradaki talebi olmaya devam edeceğini belirten Uysal, "Bunun yanısıra Türkiye'nin rekabet gücünü artırması için özellikle şu anda çok önemli paya sahip birleşme ve satınalmaların yanısıra yeni sıfırdan yatırımların da ülkemize çekilebilmesi için ilerleme kaydetmemiz gereken meseleler bulunmaktadır. Yapısal reformaların sürdürülmesi, vergi sistemindeki düzenlemelerin devam ettirilerek kayıtdışınının önlenmesi ve özellikle istihdam

üzerindeki yüklerin azaltılması, özellikle 2003 yılında Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nun çıkarılması ve şirket kuruluşu süreçlerinde gerçekleştirilen iyileştirmeler ve başlayan Kurumlar Vergisi oranındaki önemli indirim ve diğer makro yada mikro düzeyde birçok refomla devam eden gelişmeler, bildiğiniz üzere geçtiğimiz yl 20 milyar dolara ulaşan bir uluslararası doğrudan yatırımı çekmemizle meyvelerini verdi" diye konuştu. Türkiye'nin uluslararası yatırımı çeken 16. ülke konuma yükseldiğini belirten

Uysal, Türkiye'nin ortalama 1 milyar dolar seviyesinde uluslararası doğrudan yatırım çekebildiği yıllarda YASED olarak 20-30 milyar dolar seviyelerini Türkiye'nin gerçek potansiyelini yansıtan miktarlar olduğunu söylediklerini ve Türkiye'nin daha istikrarlı bir ortama kavuşur kavuşmaz bunun mümkün olduğun gördüklerini ifade etti. Uysal, "Avrupa Birliği müzakere sürecinin başlamış olması da bu süreçte etkili olmuştur. Önümüzdeki dönemde bir hedef tarihinin ortaya konulması ise bu sürecin yatırımlar

üzerindeki gerçek etkisini gösterecektir. Son yıllarda yakaladığımız bu ivmeyi kaybetmememiz için hızla reformlara devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Uysal, uluslararası doğrudan yatırımların Türkiye'ye çekilmesi hususunda hükümetin gösterdiği ısrarlı çabalar ve başarılı çalışmaları büyük memnuniyetle karşıladıklarını ve destek verdiklerini sözlerine ekledi.

(EDA-OK-Y)

Kaynak: İHA