Yasak bölgeler daraltılabilecek

Yasak bölgeler daraltılabilecek

Kara hudutları boyunca tesis edilen askeri yasak bölgelerin sınırları, kamu yararı bulunması kaydıyla milli eğitim, kültür, turizm ve spor amaçlı faaliyetler için Genelkurmay Başkanlığı'nın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu'nca daraltılabilecek veya kaldırılabilecek. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü

Yasak bölgeler daraltılabilecek