Yarsav : "Çıkan Yasa Adeta Genel Af Niteliğinde"
Haberler » Güncel » Haber

Yarsav : "Çıkan Yasa Adeta Genel Af Niteliğinde"

Yarsav, Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Un 562. Maddesiyle Ceza Muhakemesi Kanununun 231. Maddesinin Bazı Fıkralarında Yapılan Değişikliğin "Adeta Bir Genel Af" Olduğunu Açıkladı.

Yarsav :

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, "Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 562. maddesiyle Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesinin bazı fıkralarında yapılan değişikliği değerlendirerek, "Adeta bir genel af" yorumunu yaptı.


YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, ANKA'ya yaptığı açıklamada, bu gibi düzenlemelerle hukuksal durum hakkında sürekli yeni bir inceleme nedeni yaratıldığını belirtti ve "Bu durum da adli konularda belirsizliğe, adalet duygusunun sarsılmasına, yargı organlarının etkinliğinin azalmasına neden olmaktadır" dedi. Eminağaoğlu, yasaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı :


"01.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Yasası ve Çocuk Koruma Yasası ile, 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması'kurumu hukuk sistemimize sokulmuştur. Bu konuda 06.12.2006 tarih ve 5560 sayılı yasa ve yine 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı yasalarla bilahare değişikliğe gidilmiş ve kapsam genişletilmiştir. Geçen bu süre içerisinde yapılan bu iki değişiklik, temel yasaların hazırlanma sürecinde yeterli hukuksal irdeleme ve tartışma ortamı yaratılmadan yasama çalışmalarının yürütüldüğünün de ayrıca ikrarı niteliğindedir. Yaratacağı sonuçlar yeterince irdelenmeden çıkarılan temel yasalar ve bilahare bu yasalarda yapılan değişiklikler ve bu nedenle infazı tamamlanmamış tüm dosyaların tekrar incelenmesi amacıyla yapılan uyarlama işlemleri, yargıdaki iş yükü yönünden kaotik bir ortam yaratmıştır. Yargıtay'ın iş yükünün ayrıca artmasına neden olan bu düzenlemeye rağmen, Yargıtay Yasası'nda değişikliğe gidilerek üye sayısının azaltılmasına ve üye seçimlerin durdurulmasına yönelik tasarının izahı ise bu tabloda ayrıca mümkün değildir.


Kaldı ki, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun 5728 sayılı Yasa sonrasındaki içeriği gözetildiğinde; şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın iki yılın altındaki cezaların bu kapsama sokularak kapsamının genişletilmesi ve yine infazı bitmemiş dosyaların yeniden ele alınma durumu gözetildiğinde, söz konusu kurumun 'kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmaması' sonucunu yaratması karşısında, sonuçları itibarıyla adeta bir genel af durumu da ortaya çıkmıştır." (ANKA)


(YG/ZG)