Yargıtay'ın Yapısını Değiştiren Tasarı İmzaya Açıldı

Yargıtay'ın Yapısını Değiştiren Tasarı İmzaya Açıldı

Hükümet Sözcüsü ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Yargıtay'ın Yapısında Değişiklik Öngören Yasa Tasarısının Bakanlar Kurulu'nda İmzaya Açıldığını Bildirdi.

Yargıtay'ın Yapısını Değiştiren Tasarı İmzaya Açıldı

Hükümet Sözcüsü ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Yargıtay'ın yapısında değişiklik öngören yasa tasarısının Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını bildirdi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Yargıtay Kanun Tasarısı hakkında bilgi veren Çiçek, "Bu konu üzerinde, 2 yılı aşan bir zamandan beri hem Yargıtay hem de Adalet Bakanlığı'nda çalışıldı. En son şekli verildikten sonra Bakanlar Kurulu'na geldi. Bugün imzaya açmış olduk" dedi.

Tasarının, özellikle Yargıtay'ın yapısında değişiklikler getirdiğini ifade eden Çiçek, şöyle devam etti:

"Şu anda 250 sayın üye burada görev yapıyor. Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulmasıyla beraber bir kısım davalar Yargıtay'a gelmeyeceği için, bu mahkemelerde karara bağlanacağı için, hem daire sayısının hem de üye sayısının azaltılması gerekmektedir. Yasının en önemli özelliklerinden birisi budur. Ümit ediyorum ki yeni yılın ilk günlerinde bunu Meclis'te görüşme imkanı bulabiliriz."

Yeni tasarıyla Yargıtay'da daire ve üye sayısının kaça düşeceğine ilişkin bir sorusu üzerine ise Çiçek, şunları söyledi:

"Üye sayısı 150'ye düşüyor, daire sayısı 15 olabilir... Üye sayısı düşünce daire sayısı da azalmış olacak... Çünkü Yargıtayın temyiz merci olarak baktığı bir takım davalar artık temyize gelmeyecek, bölge adliye mahkemelerinde karara bağlanacağı için o dairelere bakan daireler tabiatıyla işlevsiz hale gelecektir. O nedenle daire sayısında da üye sayısında da azalma olacaktır."

Çiçek, bir başka soru üzerine Yargıtay'ın yılda 600 bin civarında davaya baktığını belirterek, her bir dairenin neredeyse 30-100 bin dosyaya baktığını söyledi.

Çiçek, "Böyle bir ortamda Yargıtay'ın, içtihat üretme, hukuk üretme görevini yerine getirmesinde bazı zorluklar var. Bu yasal düzenleme gerçekleştiğinde Yargıtay aynen dünyadaki emsalleri gibi daha çok hukuk üretecek, hukuki denetim yapacak ve içtihat üretme görevini daha iyi bir şekilde yerine getirmiş olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: AA