Yargıtay'dan uyarılar

Yargıtay'dan uyarılar

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri Ok, ''bugün Türkiye'de en önemli kirliliğin, dini ve onun kutsal değerlerini kullanma üzerinde yoğunlaştığının açıkça görüldüğünü'' belirtti. ''Siyasal İslam hedefinde kararlı köktendinci akımların tempolarını yükselttikleri, etkinlik alanlarını genişlettiklerini fark etmemenin imkansız'' olduğunu ifade eden Ok, ''Çağdaşlığın karşıtı irticadır. Kısa bir süre önce Çankaya sırtlarında görülen tablo budur ve çok vahimdir'' dedi. Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği'nin 2004 yılı ''Dürüstlük

Yargıtay'dan uyarılar