Yargıtay'dan laiklik karşıtlığı kararı gerekçesi

Yargıtay'dan laiklik karşıtlığı kararı gerekçesi

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, özlenen ve hedef tutulan kamu düzeninin, çelişse ve yekdiğeriyle zıtlaşsa dahi, hoşgörü içinde her fikir ve düşüncenin birlikte yaşadığı, yasaların bireylerce sağlıklı ve doğru tarzda bilinip, yorumlanarak davranışların uyarlandığı beraberliğin kendisi olduğunu vurguladı.

Yargıtay'dan laiklik karşıtlığı kararı gerekçesi