"Yargının bağımsızlığına saygı duyulmalı"

"Yargının bağımsızlığına saygı duyulmalı"

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, demokrasinin Türkiye'de daha iyi işliyor oluşunun, güçlerin bağımsızlığı, yargının bağımsızlığı ilkelerini göz ardına alamayacaklarını belirtirken, ''Bugün güçlerin ayrılığı ilkesi eğer temel bir prensip ise buna herkesin saygı duyması lazım, AB'nin de saygı duyması lazım, bizim içimizde de saygı duyulması lazım'' dedi. Başmüzakereci Babacan,