Yalçındağ: "AB Hedefi İçin İstikrarlı ve Reformcu Bir Türkiye"

Yalçındağ: "AB Hedefi İçin İstikrarlı ve Reformcu Bir Türkiye"

Tüsiad Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, 'Türkiye'nin AB Hedefinde Yol Alabilmesi İçin İstikrarlı ve Reformcu Bir Türkiye Yaratılması Gerektiğini' Belirtti.

Yalçındağ:

TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, ' 'Türkiye'nin AB hedefinde yol alabilmesi için istikrarlı ve reformcu bir Türkiye yaratılması gerektiğini'' belirtti.

TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin düzenlediği ''ANSİAD 16. Akdeniz Toplantısı''na konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye'nin her konuda karşısına çıkan sorunlara yapısal çözüm üretmesi gereken bir döneme girdiğini belirten Yalçındağ, son finansal dalgalanma ile ortaya çıkan uyarının ciddiye alınması, zamanın iyi kullanılıp makroekonomik istikrarı pekiştirmek için azami çabanın gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Kurumsal yapıları sağlam, makro ekonomik yapıları güçlü ülkelerin küresel risklere karşı daha dirençli olabildiğini vurgulayan Yalçındağ, ''Bu direnci sağlayabilmek için ekonomideki öncelikler ve reformlar üzerine yoğunlaşmak gerekmektedir. Bu yüzden önümüze bizi disipline edecek hedefler koyarak, başladığımız reform hamlesini tamamlamalı, gelişmiş ülkeler ile aramızdaki farkın kapanması için Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırmalıyız'' dedi.

-TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ-

Türkiye'nin önüne koyacağı bir diğer önemli hedefin de AB ile müzakere sürecinin kesintisiz devam etmesi olduğunu dile getiren Yalçındağ, ''AB üyelik süreci Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda gelişmeler içeren bir süreç olup, geniş bir yelpazede Türkiye için gereken reformları zorunlu kılıyor. AB hedefimizde yol alabilmek için istikrarlı ve reformcu bir Türkiye yaratmamız gerekmektedir'' görüşünü kaydetti.

AB ile üyelik müzakere sürecinin sağlıklı işleyebilmesi açısından Türkiye'nin önünde önemli bir tarihin olduğunu ifade eden Yalçındağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Kasım ayında yayınlanacak Avrupa Komisyonu İlerleme Raporu'nu olumlu etkilemek adına bazı konuları yeniden ele almalıyız. Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde, ifade özgürlüğü lehine düzenleme yapılması bu konuda atılacak pozitif bir adımdır. Eylül içerisinde TÜSİAD'ın Brüksel ve Londra ziyaretleri sırasında bir araya geldiğimiz AB yetkililerinden de bu yönde bir mesaj aldık.

İkinci önemli konu ise Vakıflar Yasası'dır. Geçen dönem Meclis'ten geçen ancak veto ile geri dönen Vakıflar Yasası'nın İlerleme Raporu öncesinde yeniden ele alınması gerekmektedir.

Partiler üstü bir toplumsal uzlaşı ile ele alınması gereken AB konusunun bundan sonraki süreçte somut hedefler doğrultusunda daha iyi tanımlanması ve kamuoyuna doğru aktarılması gerektiğini düşünüyoruz.''

Kaynak: AA