Yaklaşık 25 Saat Mahsur Kalan Yolcular, Yetkilileri Protesto Etti

Yaklaşık 25 Saat Mahsur Kalan Yolcular, Yetkilileri Protesto Etti

Kar Yağışı Dolayısıyla Erzincan-gümüºhane Karayolu'nun 30. Kilometresindeki Pöske Da?? Mevkiinde Yaklaº?k 25 Saat Mahsur Kalan Yüzlerce Vatandaº, Bölgeye Ulaºan K?z?lay Ekibinin Yard?m?n? Reddederek Yetkilileri Protesto Etti.

Yaklaşık 25 Saat Mahsur Kalan Yolcular, Yetkilileri Protesto Etti

Kar yağışı dolayısıyla Erzincan-Gümüºhane Karayolu'nun 30. kilometresindeki Pöske Da?? mevkiinde yaklaº?k 25 saat mahsur kalan yüzlerce vatandaº, bölgeye ulaºan K?z?lay ekibinin yard?m?n? reddederek yetkilileri protesto etti.

Ço?unlu?u yolcu otobüsü olan 50 araç, dün ö?leden sonra Erzincan-Gümüºhane Karayolu'nun Pöske Da?? mevkiinde mahsur kalm?ştı. Karayollar? ekiplerinin tüm müdahalelerine ra?men kar ve tipi dolay?s?yla bölgeye ulaº?lamazken, mahsur kalanlardan baz?lar? Karayollar?'na ait Ahmediye Bak?mevi'nde misafir edildi. Otobüs ve di?er araçlar da yolun aç?lmas?n? bekleyen yaklaº?k bin 200 kiºiye bugün ö?leden sonra ulaº?labildi. Karayollar? karla mücadele ekiplerinin yan? s?ra, K?z?lay da bölgede mahsur kalan

vatandaºlara ekmek ve helva götürdü. Ancak vatandaºlar?n büyük bölümü, yap?lan yard?m? kabul etmeyerek yöneticileri protesto etti.

Ma?dur vatandaºlar aras?nda zaman zaman K?z?lay taraf?ndan getirilen g?da maddelerinin al?nmamas? konusunda tart?ºma yaºand?. Araçlar?n büyük bölümünde bayan ve çocuk oldu?unu ifade eden vatandaºlar, karayollar? ekiplerinin yeterince çal?ºmad???n? iddia ederek, "1 gündür kurtar?lmay? bekliyoruz. Ancak bizleri burada unuttular" diye konuºtu.

(CM-OK-Y)