Yabancılara Gayrimenkul Satışı Durduruluyor

Yabancılara Gayrimenkul Satışı Durduruluyor

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Tapu ve Kadastro Müdürlükleri'ne gönderdiği genelgede, yabancılara gayrimenkul satışının yarından itibaren durdurulduğu belirtildi.
Anayasa Mahkemesi'nin, 16 Ocak 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan konuyla ilgili yasa iptali kararına dayandırılan genelgede, şunlar belirtildi:
"Anayasa Mahkemesinin 11/4/2007 tarihli ve 2006/35 E., 2007/48 K. sa...

Yabancılara Gayrimenkul Satışı Durduruluyor

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Tapu ve Kadastro Müdürlükleri'ne gönderdiği genelgede, yabancılara gayrimenkul satışının yarından itibaren durdurulduğu belirtildi.


Anayasa Mahkemesi'nin, 16 Ocak 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan konuyla ilgili yasa iptali kararına dayandırılan genelgede, şunlar belirtildi:


"Anayasa Mahkemesinin 11/4/2007 tarihli ve 2006/35 E., 2007/48 K. sayılı kararıyla; yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin ülkemizde taşınmaz ediniminin düzenlendiği 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 35 inci maddesinin;


— Birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "Bu fıkrada belirtilen koşullarla, yüzölçümü miktarını otuz hektara kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir


hükmü ile,


—Yedinci fıkrasında yer alan "ve yabancı uyruklu gerçek kişilerin il bazında edinebilecekleri taşınmazların, illere ve il yüzölçümüne göre binde beşi geçmemek üzere oranını tespite" ibaresini iptal etmiş ve iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı 16.01.2008 tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır." (ANKA)


(HF/GB)