Yabancılar, 1934'den bu yana Türkiye'de 53 bin 330 taşınmaz aldı

ANKARA - Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1934 tarihinden günümüze kadar 57 bin 272 yabancı uyruklu kişi tarafından toplam yüzölçümü 166 milyon 193 bin 863 metre kare olan, 53 bin 330 taşınmaz edi...

Yabancılar, 1934'den bu yana Türkiye'de 53 bin 330 taşınmaz aldı

Kaynak: Dünya