Yabancı sermaye ticarette söz sahibi

Yabancı sermayeli şirketler Türkiye’nin ithalatının yüzde 30’unu ihracatının ise yüzde 23.7’sini gerçekleştirdiler. Bu şirketlerin ihracat içerisindeki payları artarken, ithalat içerisindeki payları azalıyor.

Yabancı sermaye ticarette söz sahibi