Yabancı Kadınların Çalışma İzni ve Kotası Sorunu Aşıldı

Yabancı Kadınların Çalışma İzni ve Kotası Sorunu Aşıldı

Eğlence Yerlerini, Yabancı Kadın Çalıştırılmaları Nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Karşı Karşıya Getiren, "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun" TBMM'de Kabul Edilerek Yasalaştı. Yabancıların Çalıştırılmasına İlişkin İtiraz Edilen Yüzde 10 Kota Uygulaması da Yabancı Mimarlar Sıkıntısı Verilen Bir Önerge ile "Kota Uygulaması Kaldırılarak" Kabul Edildi.

Yabancı Kadınların Çalışma İzni ve Kotası Sorunu Aşıldı

Eğlence yerlerini, yabancı kadın çalıştırılmaları nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile karşı karşıya getiren, "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun" TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Yabancıların çalıştırılmasına ilişkin itiraz edilen yüzde 10 kota uygulaması da yabancı mimarlar sıkıntısı verilen bir önerge ile "kota uygulaması kaldırılarak" kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir senedir gündemde bekleyen 4817 sayılı "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun", bugün görüşülerek kabul edildi. Yasa kapsamında, Türkiye'de görev yapacak yabancı basın mensuplarına çalışma izni verilmesi, düzenlemeden çıkarıldı. Böylece Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne başvurarak basın kartı alan yabancıların ayrıca çalışma izni almasına gerek kalmadı.

Yabancıların olağanüstü haller haricinde, başvurularının ardından 3 ay süre ile işe başladıktan sonra da işlemlerinin tamamlanmasının ardından izin verilmesi ve mesleki hizmetler kapsamında görev yapacak yabancılara, akademik ve mesleki yeterlilik prosedürü ile ilgili işlemler tamamlanıncaya kadar, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bir yılı geçmemek üzere ön izin verilmesi yasa ile düzenlenmiş oldu.

Yabancı kadın çalıştıran gazinoların itiraz ettiği "Türk personelin yüzde 10'u kadar yabancı istihdam edilebilir" ifadesinin bulundu 16'ncı madde ise verilen bir önergeyle, "Kota" kelimesi kaldırılarak kabul edildi. Böylece bu kota sınırlandırması turistik işletmeler için yasadan çıkarılmış oldu. 4817 sayılı yasayla, ayrıca çalışma izni talebinde bulunan yabancılara 3 ay süreyle cevap verilmesini de 45 güne içinde sonuçlandırılması karara bağlanırken yasa kapsamına giren işyerlerinin denetlenmesine ilişkin de iş müfettişleri ve SSK Sigorta müfettişlerini görevlendirdi. Bu işyerlerinin polis tarafından denetimlerinde suç tespitinde ise durumun bakanlığa bildirilmesi ve gerekli cezai işlemin bakanlıkça yapılması hükme bağlandı.

MÜHENDİSLER İÇİN ODANIN GÖRÜŞÜ ALINACAK

Yasayla, Türkiye'de çalışacak yabancı mimar ve mühendislerde mesleki yeterlik aranmamasına ilişkin madde, eleştiri nedeniyle geri çekildi. Bu yönüyle Türk mimar ve mühendislerin tepkisini çeken madde için TMMOB da çeşitli girişimlerde bulunmuş, yasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu kaydetmişti.

Genel Kurul'da konuyla ilgili söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, AB üyesi ülkelerin tamamında bu uygulamanın olduğunu hatırlatırken, "Ama bu düzenlemenin erken olduğunu düşündüğümüz için maddeyi yeniden düzenliyor, bu bölümü çıkarıyoruz" dedi. Ardından verilen önerge ile TMMOB'un görüşü ve oluruyla çalışma izni verilmesi kabul edildi.

Öte yandan Türkiye'de işsizlik sorunu yaşanırken yabancılara istihdam imkanı verilmesine yönelik eleştirileri de yanıtlayan Başesğioğlu, "Hükümetimizin iktidara geldiği günlerde 10.2 olan işsizlik oranı bugün 9.9'a kadar düşürülmüştür. Bugün 5 milyon Türk diğer ülkelerde çalışmaktadır. Sadece kendiniz için bakarsanız hata edersiniz, siz ben yabancı çalıştırmam derseniz, onlar içinde aynı durum söz konusu olur. 2003 yılına kadar kaç tane yabancıya çalışma izni verildiğine ilişkin bir envanter yoktur. Ama biz bu tarihten itibaren bu konuyu ciddi ele alarak kayda aldık. 36 bin başvuru olmuş, bundan 28 bine izin verdik. Çalışmak isteyen misyoner midir, lejyoner midir bakarak izin veriyoruz" diye konuştu.(ANKA)

Kaynak: ANKA