Y kuşağının yarısı dünyada büyük bir savaş çıkabileceğini düşünüyor - Haberler
Haberi Paylaş

Y kuşağının yarısı dünyada büyük bir savaş çıkabileceğini düşünüyor

AA - Haberler | Güncel
Y kuşağının yarısı dünyada büyük bir savaş çıkabileceğini düşünüyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Y kuşağının yaklaşık yarısının, dünyada felakete yol açacak bir savaş çıkma ihtimalinin yüksek olduğuna inandığını bildirdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Y kuşağının yaklaşık yarısının, dünyada felakete yol açacak bir savaş çıkma ihtimalinin yüksek olduğuna inandığını bildirdi.

ICRC, 16 u¨lkeden Y kuşağı olarak değerlendirilen 20-35 yaş aralığındaki 16 bin kis¸inin savaşlar hakkındaki sorulara verdikleri cevaplardan oluşan "Y Kus¸agˆı ve Savas¸" başlıklı araştırmanın sonuçlarının yer aldığı raporunu yayımladı.

Rapora göre, katılımcıların yu¨zde 47'si, yas¸amları su¨resince u¨c¸u¨ncu¨ bir du¨nya savas¸ı c¸ıkmasının muhtemel oldugˆunu du¨s¸u¨nu¨yor, yu¨zde 84'u¨ nu¨kleer silah kullanımını "asla kabul edilemez" go¨rüyor ve yu¨zde 54'lu¨k bir kesim gelecek 10 yıl ic¸inde nu¨kleer bir saldırı ihtimalinin, olmama ihtimalinden daha fazla oldugˆuna inanıyor.

Suriyeli katılımcıların neredeyse tamamı kimyasal ve biyolojik silaha karşı

Y kus¸agˆının yu¨zde 74'u¨ savas¸ların o¨nlenebilir oldugˆuna inanıyor, yu¨zde 75'i de savaş yöntemleri konusunda sınırlamalar getirilmesini istiyor.

Katılımcıların yüzde 37'si is¸kenceyi bazı kos¸ullarda kabul edilebilir buluyor, yu¨zde 15'i de sivil kayıplara bakılmaksızın savaşlarda kazanmak ic¸in "her yolun mübah olduğunu" du¨s¸u¨nu¨yor.

Ankete Suriye'den katılanların yu¨zde 98'i nu¨kleer silah, yu¨zde 96'sı da kimyasal ve biyolojik silah kullanımının asla kabul edilemez oldugˆunu savunuyor.

Suriye'den katılımcıların yüzde 85'i ayrıca yakalanan du¨s¸man savas¸c¸ıların akrabalarıyla iletişimine izin verilmesi gerektigˆini savunuyor.

Kimyasal ve biyolojik silah konusunda Suriye'den neredeyse tüm katılımcıların hemfikir olması ve rapordaki en yüksek cevap oranına ulaşılması da öne çıkan başka bir husus oldu. Bu konuda Suriye'yi yu¨zde 93 ile Kolombiya ve yu¨zde 92 ile Ukrayna ve I·svic¸re izledi.

"Savaş deneyimi savaştan nefret ettiriyor"

ICRC Bas¸kanı Peter Maurer, konuya ilişkin açıklamasında, "Ailenizin ve dostlarınızın savas¸ın dehs¸etine maruz kaldıgˆını go¨rdu¨gˆu¨nu¨zde, savas¸ ve silahlarla ilgili kesinlikle hic¸bir s¸ey yapmak istemezsiniz. Suriye, Ukrayna ve Afganistan'daki Y kus¸agˆından gelen aras¸tırma sonuc¸ları bizim ic¸in ac¸ık bir gerc¸egˆi dogˆruladı; savas¸ deneyimi sizi savas¸tan nefret ettiriyor." ifadelerini kullandı.

Barıs¸ ic¸indeki u¨lkelerde yas¸ayanların yüzde 30'una karşın savas¸tan etkilenen u¨lkelerde yaşayanların yüzde 46'sının, gelecekte daha az savas¸ olacagˆına veya hic¸ savas¸ olmayacagˆına inanmaya egˆilimli olduğu görülüyor.

Ukrayna'da ankete katılanların yu¨zde 69'u u¨lkelerindeki savas¸ın gelecek bes¸ yılda sona erecegˆine inanıyor.

Katılımcıların yarısından fazlası için en kaygı yaratan sorun işsizlik

Aras¸tırma, 16 u¨lkedeki katılımcıların en az u¨c¸te ikisinin nu¨kleer silah kullanımını "asla kabul edilemez" bulsa da yu¨zde 54 de gelecek on yılda nu¨kleer bir saldırı olacagˆını düşünüyor.

Her bes¸ katılımcıdan do¨rdu¨ nu¨kleer silahların varlıgˆının insanlık ic¸in bir tehdit oldugˆunu kabul ediyor. Yüzde 64'ü de nu¨kleer silaha sahip ülkelerin bu silahları imha etmesi gerektigˆini belirtiyor.

Yolsuzluk, katılımcıların yüzde 54'ü için en fazla kaygı yaratan sorun olarak görülürken bunu yüzde 52 ile işsizlik, yüzde 47 ile artan yoksulluk ve terörizm, yüzde 45 ile de savaş ve silahlı çatışmalar izledi.

Nu¨kleer silahlar ise katılımcıların yalnızca yu¨zde 24'u¨ tarafından endis¸e verici bir mesele olarak değerlendirildi.

Katılımcıların yu¨zde 36'sı drone ve robotların savas¸ ve silahlı c¸atıs¸malarda kullanılmasının sivil kayıpları artıracagˆını, yu¨zde 32'si azaltacagˆını, yu¨zde 24'u¨ ise bu durumun bir değişiklik yaratmayacagˆını du¨s¸u¨nu¨yor.

Savaş mağdurlarının akıl sağlığını en çok Suriyeliler en az İsrailliler önemsiyor

Ankete katılanların yu¨zde 73'ü, c¸atıs¸ma magˆdurlarının akıl sagˆlıklarının korunmasının gıda, su ve barınma kadar önemli oldugˆunu düşünüyor.

Savaş mağdurlarının akıl sağlığını yüzde 87 ile en çok önemseyen katılımcılar Suriye'den, bu konuya en az ehemmiyet gösteren katılımcılar da yüzde 60 ile İsrail'den çıktı.

Katılımcıların yu¨zde 55'i ele gec¸irilen du¨s¸man taraftan bir savas¸c¸ıya is¸kence yapılmasını asla kabul edilemez bulurken, bu konuda en yu¨ksek oran yu¨zde 71 ile Suriye ve Kolombiya'dan, en du¨s¸u¨k oranlarsa yu¨zde 23 ile I·srail ve yu¨zde 29 ile Nijerya'dan geldi.

Cenevre Sözleşmelerini en iyi bilen Suriyeliler

Öte yandan katılımcıların yu¨zde 75'i, Cenevre So¨zles¸meleri'nden 70 yıl sonra, savas¸ların nasıl yapılacagˆına sınırlama getirmeye ihtiyac¸ oldugˆunu du¨s¸u¨nu¨yor.

Y kuşağının yu¨zde 54'u¨ Cenevre So¨zles¸meleri'nden haber dar. Bu konudaki en yüksek orana sahip ülkeler, yüzde 81 ile Suriye yüzde 76 ile Rusya ve Ukrayna, yüzde 75 ile Fransa ve yüzde 74 ile I·svic¸re şeklinde sıralandı.

Araştırma, ICRC'nin talebi u¨zerine geçen yıl 1 Haziran - 7 Ekim'de gerçekleştirildi.

Araştırmaya Afganistan, Kolombiya, Fransa, Endonezya, I·srail, Malezya, Meksika, Nijerya, Filistin, Rusya, Gu¨ney Afrika, Suriye, I·svic¸re, I·ngiltere, Ukrayna ve ABD'den 20-35 yas¸ aralığındaki 16 bin kişi katıldı.

AA - Son Dakika Haberleri
500