VGM burs başvuru sonuçları açıklandı! Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları 2018

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı! Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları 2018

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı! Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları 2018. VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı. Burs almaya hak kazanan örtaöğrenim öğrencileri 2017-2018 eğitim yılı için Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden (VGM) karşılıksız burs alacak. İşte VGM burs sonuçlarıyla ilgili tüm bilgiler...

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı! Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları 2018

VGM burs başvuru sonuçları açıklandı! Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları 2018. VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı. Burs almaya hak kazanan örtaöğrenim öğrencileri 2017-2018 eğitim yılı için Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden (VGM) karşılıksız burs alacak. İşte VGM burs sonuçlarıyla ilgili tüm bilgiler...

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine karşılıksız burs veriliyor. Binlerce öğrencinin başvurduğu VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı. Burs almaya hak kazanan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yılda 9 ay süre ile verilecek. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim 2017 ayından itibaren geriye dönük olarak ödenecek.

VGM BURSU NE KADAR?

2017‐2018eğitim döneminde ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL burs ödenecek. Ortaöğrenim öğrencilerine, burs almaya devam ettikleri eğitim dönemlerinde Ekim ‐ Hazir ayları arasında 9 ay süre ile ortaöğrenim bursu verilir.

ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacakhesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksaZiraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2017-2018 yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri ise halen devam etmektedir. Gerek yükseköğrenim gerekse yabancı uyruklu öğrenci burslarının değerlendirmeleri mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak yine VGM'nin internet sayfasından duyurulacak ve sonuçlar sorguya açılacak.

Yükseköğrenim öğrencilerinin değerlendirme sürecinde "Bölge Müdürlüklerince istenmesi halinde SOYBİS İzin Formunu eksiksiz olarak doldurarak imzalı bir şekilde ilgili Bölge Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. SOYBİS İzin Formları öğrencinin kendisi ve kendisine bakmakla yükümlü olan kişiler ile 18 yaşından büyük kardeşleri tarafından doldurulmalıdır."

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

Yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL burs verilecektir. Yükseköğrenim öğrencilerine, burs almaya devam ettikleri eğitim dönemlerinde Ekim ‐ Mays ayları arasında 8 ay süre ile yükseköğrenim bursu verilir.

KİMLER VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs VerilmeyecekÖğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere
yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
(Değişik:RG‐11/1/2016‐29590) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %5'i kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir. Yabancı uyruklu öğrenci burslarının başvuruları her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden yapılır.