Vekil çocuklarına kırmızı pasaport

Vekil çocuklarına kırmızı pasaport

Milletvekilleri ve eşleri ile reşit olmayan veya 25 yaşının sonuna kadar öğrenime devam eden çocukları da diplomatik pasaport alabilecek.. Pasaport Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısı, TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarıya göre, Türkiye'yi temsil yetkisine haiz Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı ile eşleri ve reşit olmayan çocuklarına diplomatik pasaport (kırmızı pasaport) düzenlenecek. Milletvekilleri ve eşleri ile reşit olmayan veya 25 yaşının sonuna kadar öğrenime devam eden çocukları da

Vekil çocuklarına kırmızı pasaport