Vatikan'dan Papa'nın İslam Konusundaki Sözlerine İlişkin Açıklama

Vatikan'dan Papa'nın İslam Konusundaki Sözlerine İlişkin Açıklama

Vatikan, Roma Katolik Kilisesinin Ruhani Lideri Papa 16. Benediktus'un Diğer Dinler ve Kültürlere Saygı Duyulmasından Yana Olduğunu, Bunun İslam Dini İçin de Geçerli Olduğunu Bildirdi.

Vatikan'dan Papa'nın İslam Konusundaki Sözlerine İlişkin Açıklama

Vatikan, Roma Katolik Kilisesinin ruhani lideri Papa 16. Benediktus'un diğer dinler ve kültürlere saygı duyulmasından yana olduğunu, bunun İslam dini için de geçerli olduğunu bildirdi.

Papa'nın Almanya seyahati sırasında İslam konusunda kullandığı ifadelerle ilgili olarak Vatikan Basın Bürosu Müdürü Federico Lombardi tarafından yapılan açıklamada, ''Papa, diğer dinler ve kültürlere saygı duyulmasından yanadır. Bu, İslam için de geçerlidir. Ancak şiddeti, dinsel gerekçelere dayandırmaya açık ve köklü biçimde karşı çıkmak da Papa'nın son derece önem verdiği bir konudur'' denildi.

Papa'nın bugün Roma'ya dönmesinin ardından, sözlerine özellikle İslam dünyasından gelen tepkiler üzerine Vatikan'ın yazılı açıklamayla ortamı yumuşatmaya çalıştığı gözlendi.

Lombardi, 16. Benediktus'un Bavyera bölgesindeki Regensburg İlahiyat Fakültesindeki konuşmasında, İslam konusunda kullandığı ifade ve alıntılarla ilgili olarak ise, ''Papa'nın cihad ve İslam'ın bu konudaki düşüncesine ilişkin derinlikli bir inceleme ya da Müslüman inananların duygularını incitme gibi bir niyeti yoktu'' ifadesini kullandı.

Papa'nın Almanya'da yaptığı konuşmalarda Batı kültürüne uyarılarda bulunmayı amaçladığını belirten Lombardi, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

''Papa'nın konuşmasında, Tanrı'ya değer vermemekten, kutsala hakareti, özgürlüğün parçası sayan duyarsızlıktan uzak durulması için Batı kültürüne yönelik bir uyarı söz konusudur. Dinsel olana gereken değerin verilmesi, dünyadaki dinler ve kültürler arasında verimli bir diyalog için önemli bir önşart konumundadır. Papa Regensburg Üniversitesi'ndeki konuşmasında da dünyadaki dindar kültürler tarafından aklın evrenselliğinden ilahi olanın dışlanmasını, kendi inançlarına yönelik bir saldırı olarak algılandığına değinmiştir. İlahi olan karşısında duyarsız olan bir akıl sağırdır ve de dini alt-kültür çerçevesiyle sınırlı tutmaktadır. Böyle bir aklın, kültürlerle diyaloga geçme kapasitesi de olamaz.''

16. Benediktus, Salı günü Resengburg Üniversitesinde yaptığı konuşmada, dini yaymak için şiddetin kullanılmaması gerektiğine değinirken, İslam konusundaki sürpriz çıkışlarıyla dikkati çekmişti.

Kaynak: AA