var DOL_Reklam_RND=String(Math.random()).substr(2,10);document.write (''); Fener Patriği Atina’da Karamanlis ile görüştü

var DOL_Reklam_RND=String(Math.random()).substr(2,10);document.write (''); Fener Patriği Atina’da Karamanlis ile görüştü

Yunanistan'a giden Fener Rum Patriği Bartholomeos, bugün başkent Atina’da Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis ile görüştü.

var DOL_Reklam_RND=String(Math.random()).substr(2,10);document.write ('');  Fener Patriği Atina’da Karamanlis ile görüştü

Kaynak: Hürriyet