var DOL_Reklam_RND=String(Math.random()).substr(2,10);document.write (''); DEHAP: Hak arama talebi hoşgörülmeli

var DOL_Reklam_RND=String(Math.random()).substr(2,10);document.write (''); DEHAP: Hak arama talebi hoşgörülmeli

DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hak arama talebinin hoşgörüyle karşılanmasını istedi.

var DOL_Reklam_RND=String(Math.random()).substr(2,10);document.write ('');  DEHAP: Hak arama talebi hoşgörülmeli