Van Depremi 360 Derece Kameralarda

Van Depremi 360 Derece Kameralarda

Türkiye'de ilk kez bir afet alanı, özel kameralarla "360 derece' yöntemi ile görüntülendi ve yerli bir yazılım olan Netcad ile sayısallaştırılacak.

Van Depremi 360 Derece Kameralarda

Türkiye'de ilk kez bir afet alanı, özel kameralarla "360 derece' yöntemi ile görüntülendi ve yerli bir yazılım olan Netcad ile sayısallaştırılacak Türkiye'de ilk kez bir afet alanı, özel kameralarla "360 derece' yöntemi ile görüntülendi ve yerli bir yazılım olan Netcad ile sayısallaştırılacak.

Van Depremi'nin yol açtığı hasarları daha net tespit etmek, daha etkin ve koordineli yardım planlaması yapmak adına modern teknolojisinin tüm imkanları kullanılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yerli bir yazılım firması olan Netcad işbirliğinde gerçekleştirilen Afet Bilgi Sistemi (ABİS) projesi ile tüm afet verileri toplandı. Netcad'tan yapılan yazılı açıklamada, iki kişilik uzman bir ekibin, bir araç üzerine yerleştirilmiş 8 kameralı özel bir sistem ile üç gün boyunca Van'da 360 derece görüntü topladığı belirtildi. Görüntülerin AFAD ve Netcad işbirliğinde yürütülen "ABİS Projesi' kapsamında analiz edilerek, bundan sonra yürütülecek çalışmalara yön vereceğinin belirtildiği açıklamada, "Bölgeye bundan sonra gönderilecek yardımlar ile hak sahiplerine ödenecek tazminatlar daha etkin bir şekilde tespit edilecek" denildi.

-AFET BİLGİLERİ SAKLANACAK-

Sistemin bir afet alanında dünyada ilk kez, CNN International tarafından 2010 yılında Haiti Depremi sonrasında kullanıldığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Projeyle zarar tespit ve planlı müdahale süreçleri hızlandırılarak, gerek barınma ihtiyaçlarının en sağlıklı bir şekilde takip edilmesi ve yardımlarda her hangi bir koordinasyon sorunu yaşanmaması, gerekse hasar tespit raporlarının en sağlıklı şekilde gerçekleştirilerek hak sahiplerine ödenecek tazminat tutarlarının belirlenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, ilk aşama olan alandan 360 derece görüntü toplanması çalışmaları tamamlandı. İki kişilik uzman ekip, Van merkez ve Erciş'te, 3 gün boyunca gerçekleştirdiği kapsamlı çalışma ile özel lenslerin yer aldığı 8 kameralı bir sistem ile afet alanını 360 derece görüntüledi."

Araç üzerine monte edilen gelişmiş bir kamera ve konumlandırma düzeneğinin 60 kilometre hızla yol alırken bile veri toplanabildiğinin belirtildiği açıklamada, "ABİS, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın yetki ve sorumlulukları dâhilinde olmuş veya olması muhtemel afetler ile ilgili gerçekleştireceği faaliyetlerin yürütülmesine olanak sağlayan bir yapıda tasarlandı. ABİS ayrıca, olmuş veya olması muhtemel afetler ile ilgili bilgilerin saklanabilmesine ve gerektiğinde sorgulanabilmesine imkân sağlayacak alt yapıyı kapsamaktadır" denildi.

-VERİLER TEK MERKEZDE TOPLANACAK-

ABİS ile tüm afet öncesi ve sonrası veriler tek bir merkezde toplandığının belirtildiği açıklamada sistemin kazanımları şöyle sıralandı:

"ABİS ile afetzedeler tespit ediyor. ABİS ile afetzedeler ile ilgili olarak planlanan tüm süreçler yönetiliyor. ABİS ile jeolojik etüd süreçleri gerçekleştiriliyor. Afete duyarlı yerleşim bölgelerinin belirlenmesi sağlamakta. ABİS ile kurum içi koordinasyon ve iletişimin daha sağlıklı ve etkin işlemesi sağlandı. Uluslararası standartlarda veri sağlayan "International Charter Space Servisi' ile koordinasyonunu sağlamakta." - Ankara