Vali Öner, İnandıktepe Höyüğünde İncelemelerde Bulundu

Vali Öner, İnandıktepe Höyüğünde İncelemelerde Bulundu

Çankırı Valisi Ali Haydar Öner, İnandık Tepe Höyüğünde İncelemelerde Bulundu.

Vali Öner, İnandıktepe Höyüğünde İncelemelerde Bulundu

Çankırı Valisi Ali Haydar Öner, İnandık tepe höyüğünde incelemelerde bulundu.

Çankırı'nın zengin tarih ve kültür mirasına sahip olduğuna dikkat çeken Vali Öner, ''Tuz Mağarası, Anıt Ağaç Koca Meşesi, Yıldıztepesi, Yaran'ı ile Çankırı daha birçok doğal, tarihi ve kültürel zenginliği bünyesinde barındırmaktadır" dedi.

Çankırı Müze Müdürü Nusret Acar da, Hitit İmparatorluğu'nun Hanhana (Çankırı'ya yakın İnandık köyünde) adlı kültür merkezinde bulunan ünlü vazo olduğunu, üzerindeki resimlerin tanrıların evlilik törenini anlattığını ve Hitit kültürünü çok iyi anlatan bir eser olduğunu söyledi. Koloni Çağı'nda da görülen kabartmalı vazo yapma geleneğinin Eski Hitit döneminde devam ettiğini en iyi örneklerinin Eskiyapar, İnandık, Bitik gibi merkezlerde ele geçtiğine dikkat çeken Acar, ''Kabartmalı motiflerin frizler halinde üzerine yerleştirildiği İnandık vazosu, İnandık Höyüğü'ndeki yerleşmenin tarihini ve halkının yaşantısını aydınlatması açısından önemli bir buluntudur. Dış yüzü kabartmalı ve renkli olan bu vazonun üzerindeki kabartmalı motifler tek tek incelendiğinde, her bir figürün ve motifin birbirini tamamlar nitelikte olduğu ve bütün olarak kutsal bir töreni, büyük olasılıkla dini bir evlilik törenini yansıttığı görülmektedir. Vazodaki figürlerin hemen hepsi tören için bir şeyler yapmaktadır. En alttan üste doğru çıkıldığında ise ilk frizde çanak çömlek hazırlayan erkek figürü, bir tanrı ve dua eden figürler görülmektedir. Bu belli bir inanca sahip olduklarının göstergesidir. Üçüncü frizde görülen kutsal izdivaç yatağı üzerinde oturan tanrı ve tanrıça figürleri, vazodaki kabartmaların kutsal bir evlilik törenini anlattığını ispatı niteliktedir. İnandık Vazosu, Asur Ticaret Kolonileri Çağı'na geçişte, Eski Hitit Çağı ve devamındaki yaşam biçimi için tipik bir örnek teşkil etmektedir. Tek bir nesneden o çağdaki inançlardan, kültürden, yaşam şeklinden söz edilebilmesini sağlamaktadır. Bu anlamda oldukça önemli bir buluntudur'' diye konuştu.

(MD-BÖ-ÖZ-Y)