Vali, Çevre ve Orman Bakanına Bartın'ı Anlattı

Vali, Çevre ve Orman Bakanına Bartın'ı Anlattı

Bartın Valisi İsa Küçük, Bartın'a Gelerek Bir Dizi İnceleme ve Ziyaretler Bulunan Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na, Çevre ve Orman Bakanlığına Bağlı Birimlerin Çalışmalarını ve Bartın'da Çevre, Orman, Su, Doğa Koruma, Ağaçlandırma Konularında Brifing Verdi.

Vali, Çevre ve Orman Bakanına Bartın'ı Anlattı

Bartın Valisi İsa Küçük, Bartın'a gelerek bir dizi inceleme ve ziyaretler bulunan Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na, Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı birimlerin çalışmalarını ve Bartın'da çevre, orman, su, doğa koruma, ağaçlandırma konularında brifing verdi.

Bartın Valisi İsa Küçük, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'na Bartın'daki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orköy Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirme Genel Müdürlüğü ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün Bartın'da çalışmalarını anlattı. Vali Küçük, öncelikli olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarından bahsetti. Vali Küçük, "Bartın'da 8 bin 407 hektar alan sulanmaktadır. Bartın Kirazlık Köprü baraj inşaatı devam etmektedir. Bartın'da bugüne kadar ikmal edilen 21 adet taşkın koruma kontrolü projesi ile 19 adet meskun mahal ve 12 hektarlık alan taşkınlardan korunmuştur. 2008 yatırım programında 8 adet taşkın koruma, 1 adet taşkın ve rusubat kontrolü işi yer almaktadır" dedi. Bartın Valisi İsa Küçük, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nün Bartın'daki çalışmalarını da şöyle özetledi:

"Hava Kalitesi İzleme İstasyonu kurulmuş olup, 2007 yılı Şubat ayı içinde faaliyete geçmiştir. Katı atıkların bertaraf edilmesi ile ilgili olarak 2006 yılında Bartın Belediyeler Birliği kurulmuş, Düzenli Katı Atık Depolama Alanı yer tespit çalışmaları yapılmıştır. Gerekli izinler alındıktan sonra tesisin yapımına başlanacaktır. İl genelinde 4 adet atık şebekesi ve kolektörü mevcut olup, atık su arıtma tesisi bulunmamaktadır. 2007 yılı ağaçlandırma bakım çalışması programı kapsamında, toplam 511 hektar alanda bakım çalışması yapılmıştır. 2008-2012 yılları arasında toplam 10 bin 279 hektar alanda ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışması yürütülecektir. Bir kısmı Bartın il sınırlarında bulunan Küre Dağları Milli Parkının Uzun Devreli Gelişim Planının yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Küre Dağları Milli Parkının Bartın bölümünde kalan kısmının trekking güzergahlarının tespiti yapılmaktadır. Ayrıca Milli Parkın Sürdürülebilir Turizm Geliştirme Stratejisi hazırlanmış olup, GEF - 2 projesi koordinatörlüğünde PANParks Protecdet Area Network Korunan Alanlar Ağı aday alanı olmaya hak kazanmıştır. 2007 yılı içerisinde güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi ve süt sığırcılığı için toplam 173 aileye toplam 315 bin YTL kredi verilmiştir. 2008 yılı için ferdi kredi kapsamında Orköy Genel Müdürlüğü tarafından 225 bin YTL ödenek aktarılmıştır. Çalışma ve iş programı oluşturularak toplam 5 köyde 173 ünite güneş enerjisi ile su ısıtma projesi uygulanacaktır. 1/25 bin ölçekli Karasu-Kurucaşile kıyı kesimi çevre düzeni planı mevcuttur. 1/100 bin ölçekli Bartın-Karabük-Zonguldak Bölgesi Çevre Düzeni Planı 19 Temmuz 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Plana yapılan itirazlar ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek nihai plan hazırlanacaktır." Bartın Valisi İsa Küçük, Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na sunduğu brifingin son kısmında Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarından bahsetti. Vali Küçük, Bartın'da deniz suyu sıcaklık ölçümü ve sinoptik ölçümünün yapıldığını, hava kalitesi ölçüm istasyonunun da bulunduğu Bakan Eroğlu'na aktardı.

(MAO-ET-Y) 05.05.2008 20:35 TSİ

Kaynak: İHA