Uşak: Türk Ulaşım-sen Genel Başkanı Uşak'ta

Uşak: Türk Ulaşım-sen Genel Başkanı Uşak'ta

Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nazmi Güzel, Kamu-Sen Uşak Şubesi'ni ziyaret etti.

Uşak: Türk Ulaşım-sen Genel Başkanı Uşak'ta

Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nazmi Güzel, Kamu-Sen Uşak Şubesi'ni ziyaret etti.

Kamu-Sen binasında bir basın toplantısı düzenleyen Güzel, son 20 yılda uygulanan küresel politikalarla memurların çeşitli iftiralara maruz bırakılarak, günah keçisi ilan edildiğini ve ülkenin içinde bulunduğu durumun tüm sorumluluğunun memurların üstüne yüklendiğini ifade etti. Ülkede son 4 yılda istikrarlı bir ekonomik büyüme sağlanmasına karşın elde edilen kaynakların adil bir şekilde dağıtılmadığını ileri süren Güzel, "Milletimiz her geçen gün biraz daha fakirleşmekte, gelirin büyük çoğunluğu rantiyeye akmaktadır. Her toplu pazarlık döneminde enflasyon hedeflemesi, ekonomik istikrarın sağlanması, kaynak sıkıntısı gibi gerekçelerle memurlara sınırlı ücret artısı yapılmaktadır. Oysa küresel sermayenin talepleri derhal karşılanmakta, vergi afları, stopajların sıfırlanması, teşvikler, istisnalar ve vergi oranlarının düşürülmesiyle ülke kaynakları küresel güçlere yönlendirilmektedir" dedi.

Uygulanan çarpık politikalar sonucu memurların alım gücünün günden güne düştüğünü ve hak ettiğini alamaz hale geldiğini de ifade eden Başkan Güzel, "Özellikle son 20 yılda uygulanan politikaların hedefine oturtulan memurlar ezilmiş, hor görülmüş, ihmal edilmiş, türlü iftiralara maruz kalmış ve adeta günah keçisi ilan edilmiş, ülkemizin içinde bulunduğu tüm sorumluluğu memurlarımızın omzuna yüklenmiştir. Yaşanan gelişmeler memurlarımızın yüzde 32'sini açlığa, yüzde 60'nı da yoksulluğa mahkum etmiştir. Ne yazık ki aldıkları maaşın yüzde 91'ini gıda ve kiraya vermekte, geriye kalan 69 YTL ile diğer tüm ihtiyaçlarını karşılamakta ve ay sonunu getirmeye çalışmaktadır. Son 4 yılda enflasyonun geçtiğimiz yıllara rağmen daha düşük seyretmesine rağmen düşük ücret artışları nedeniyle memurların alım gücü artmak yerine daha da gerilemiştir. Bu yıl hedeflenen enflasyon çerçevesinde yüzde 5 maaş zam alan memurlarımızın bugün itibariyle geliri yüzde 1 erimiştir. Yıl sonuna kadar bu erime hükümetin hesabıyla yüzde 6'yı bulacaktır" şeklinde konuştu.