Unicef'ten Dünya Çocuklarının Durumu 2008 Raporu

Unicef'ten Dünya Çocuklarının Durumu 2008 Raporu

Dünyada Henüz Beş Yaşına Gelmeden Ölen Çocuk Sayısının Azaltılmasına Yardımcı
Olacak Stratejiler, Unıcef'in Ana Yayını Durumundaki Dünya Çocuklarının Durumu 2008: Çocuk Yaşatma Raporunun Cenevre'deki Basın Tanıtımıyla Kamuoyuna Duyuruldu.

Unicef'ten Dünya Çocuklarının Durumu 2008 Raporu

Dünyada henüz beş yaşına gelmeden ölen çocuk sayısının azaltılmasına yardımcı olacak stratejiler, UNICEF'in ana yayını durumundaki Dünya Çocuklarının Durumu 2008: Çocuk Yaşatma raporunun Cenevre'deki basın tanıtımıyla kamuoyuna duyuruldu.

Eldeki son veriler beş yaşından küçük çocuk ölüm hızında azalma olduğunu gösterirken, UNICEF'in Dünya Çocuklarının Durumu 2008 raporu, sayıların ötesine geçerek, bu alanda daha fazla ilerleme kaydedilmesini sağlayacak eylemler ve girişimler öneriyor.

UNICEF Genel Direktörü Ann M. Veneman, konuyla ilgili yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Annelere, yenidoğanlara ve çocuklara yönelik temel hizmetlerin topluluk düzeyinde entegrasyonuyla ve ulusal sağlık sistemlerinde kalıcı iyileşmeler sağlanmasıyla, her gün meydana gelen 26 binin üzerindeki beş yaş altı çocuk ölümlerinin çoğu önlenebilir. UNCEF'in yeni raporu, örneğin yalnızca anne sütüyle besleme, bağışıklama, haşereye karşı ilaçlanmış cibinlik kullanımı ve A vitamini takviyesi gibi, son

yıllarda çocuk ölümlerinin azaltılmasına katkıda bulunmuş basit, maliyetine katlanılabilir ve yaşam kurtarma açısından etkili önlemlerin olumlu sonuçları hakkında bilgi vermektedir".

Rapordaki analiz, ayrıca, zatürree, ishal, sıtma,ileri derecede akut malnütrisyon ve HIV gibi hastalık ve sorunların yıkıcı etkilerinin hafifletilebilmesi açısından gerekli önlemler ve tedaviler ve bunlara erişilebilmesi için daha çok şey yapılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Doktor Margaret Chan ise konuşmasında şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletlerin çocuk sağlığı için koyduğu hedeflere ulaşmak istiyorsak, sağlık sektöründeki yatırımların artırılması belirleyici önem taşımaktadır. Bununla birlikte, sağlık sistemleri henüz zayıfken bile belirli ilerlemeler sağlanabilir. Birçok ülkede uygulanan yenilikçi programlar, her çocuğa bir seferde ve belirli müdahalelerden oluşan bir paketle ulaşılmasını öngören entegre yaklaşımların kısa sürede

olumlu sonuçlar verebileceğini göstermektedir".

Raporda, kimi başarılı girişimlere örnekler veriiyor. Bu örnekler arasında, Sahra Güneyi Afrika'da yoksul hanelere entegre temel sağlık hizmetleri götüren Hızlandırılmış Çocuk Yaşatma ve Gelişim Girişimi ile birlikte, 2000 yılından bu yana kızamık ölümlerinde tüm dünyada yüzde 68, Afrika'da ise yüzde 90 azalma sağlanmasına katkıda bulunan küresel bir kampanya olarak Kızamık Girişimi de yer alıyor.

Raporun çocuk yaşatma alanında tanıtıp savunduğu yaklaşım, annelere, yenidoğanlara ve çocuklara yönelik bir bakım-hizmet bütünlüğü oluşturmak üzere belirli hastalıklara özgü en gelişkin girişimlerle sağlık sistemlerini güçlendirilmesini hedefleyen yatırımların birlikte yürütülmesini öngörmektedir.

Rapor, Afrika Birli?i'nin çağrısı üzerine UNICEF, WHO, ve Dünya Bankası tarafından geliştirilen stratejik çerçeve konusunda bilgiler veriyor. Bu stratejik çerçeve anne ve çocuk ölümlerinin azaltılmasında Afrika ülkelerine yardıma yöneliktir ve şunları öngörmektedir:

"Politika ve programların geliştirilmesine yardımcı olacak sağlıklı

veriler toplanması;

Bakım-hizmet bütünlüğünün sağlanmasında hastalığa özel müdahalelerle beslenme alanındaki müdahalelerin entegre paketlerde bir araya getirilmesi;

Sağlık sistemlerinde ölçek büyütme ve sistemleri güçlendirme amacıyla anne, yenidoğan ve çocuk sağlığı ve beslenmesi ile ilgili konuların ülkelerin stratejik planlama süreçlerine dahil edilmesi;

Sağlık sistemlerinde kalitenin yükseltilmesi ve bu sistemlerin güçlendirilmesine yönelik finansman miktarında artış ve daha fazla öngörülebilirlik sağlanması;

Akım-hizmet bütünlüğünü öngören yaklaşımların siyasal olarak sahiplenilmesi; ve

Küresel sağlık programlarının ve ortaklıklarının uyumlulaştırılması".

(ÖK-ÖK-Y)