Unakıtan: Herkes ayağını denk alsın

Unakıtan, Vergi İdaresinin Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi ile Kayıt Dışı Stratejisi konusunda düzenlenen toplantıda, kayıtdışı ekonomi ile mücadele için etkin bir denetimin şart olduğunu dile getirdi. Bunun için de mükellef seçiminde etkinlik sağlanması gerektiğine dikkat çeken

Unakıtan: Herkes ayağını denk alsın